Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvärdering: Universum - Rymden

Skapad 2020-08-17 14:32 i Montessori Friskola Gotland Fristående förskolor
Hur skapades jorden och vårt solsystem? Vad finns egentligen mer ute i rymden än vår planet Jorden/ Tellus? Är alla planeter uppbyggda på samma sätt som jorden? Vilken funktion har solen för t.ex. vår planet? Det finns många spännande frågor att forska vidare med och börjar man undersöka en fråga, väcker detta allt som oftast FLER spännande frågor.
Förskola
Hur skapades jorden och vårt solsystem? Vad finns egentligen mer ute i rymden än vår planet Jorden? Är alla planeter uppbyggda på samma sätt som jorden? Vilken funktion har solen för vår planet? Det finns många spännande frågor att forska vidare med och börjar man undersöka en fråga, väcker detta allt som oftast FLER spännande frågor.

Innehåll

Mål:

 • Att skapa en nyfikenhet kring jorden och vårt solsystem.
 • Känna till begrepp och skapa förståelse för begrepp  som exempelvis, stjärna, planet, måne, komet, asteroid, dag, natt,  solförmörkelse.
 • Att skapa en nyfikenhet kring solsystemets historia och ny forskning.

 

Metod:

Vi börjar med att ta reda på vad barnen redan vet om rymden för att skapa oss en bild av deras förförståelse i ämnet. Det uppblåsbara solsystemet som sattes upp i Diamantens tak har väckt många frågor hos barnen.

Genomföra aktiviteter där man får utforska alla sina sinnen på olika sätt och väcka nyfikenhet kring att erövra nya kunskaper:

 • Film:
  • Titta på avsnittet "Jordklotets berättelse" som finns på UR.se
  • Vi reser sedan ut i rymden med Ki, Pi och Ti, "Vims i rymden" som finns på UR.se samt
  • Pixi på Youtube
 • Musik: Jag är en astronaut, Planetvisan, Solen är gul, Blinka lilla stjärna, Raketen.  
 • Litteratur: Pelle i Rymden, Hedenhös, Berättelsen om solen, Lätta fakta om Sol, måne och jorden. Professor Astrokatts    stjärnskådning, Var är astronauten, Bosses rymdäventyr.  
 • Matematik: Räkna baklänges från 10 , använda begrepp inom tid, värme, kyla, avstånd.
 • Språk: Begrepp samt svarta askar.  
 • Digitala verktyg: Google earth, Göra böcker i Book creator, QR koder
 • SkapandeBygga en raket och genomföra rymdfärd med hjälp av projicerade bilder. Skapa litet solsystem. Skapa stjärnbilder.
 • Vi tar tillvara och utgår från barnens frågor och idéer för att säkerställa deras inflytande på verksamheten. 

 

Uppföljning:

 • Genom pedagogiska dokumentationer.
 • Genom observationer.
 • Reflektera tillsammans med barn och pedagoger (både enskilt och i grupp).
 • Följa barnens intressen. 
 • Delaktighet av föräldrar genom den pedagogiska dokumentationen på Unikum.

 

 

Utvärdering:

 • Reflektion och analys av vår pedagogiska dokumentation

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: