Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SPANSKA ÅK 7 HT 20

Skapad 2020-08-17 14:33 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F Moderna språk - språkval
Hola! Qué tal! Ahora empezamos! Venga! :-)

Innehåll

 

TERMINSPLANERING

 

ESPAÑOL 7 GRADO

 

 

 

 

 

VECKA

ATT GÖRA

UTVÄRDERING / TEST / UPPGIFT

 35

Capítulo 1: HOLA, ?QUÉ HAY?

Verb:

ESTAR

SER

TENER

VERSE*

 

I detta kapitel tränar du på hälsningsfraser

 

 

 

 36-37

Capítulo 2:  EN EL MUNDO DE ASTRID LINDGREN

·       Du ska öva på att presentera dig själv

·       Träna på obestämd artikel

 

Verb:

 

ESTAR

 

SER

 

TENER

LLAMARSE

GUSTAR

IR

JUGAR

HACER *TRAVESURAS

 

 38-39

Capítulo 3: ?NO ERES ESPAÑOLA, VERDAD?

·       Du ska prata om dig själv

·       Du ska ställa frågor

·       Du ska öva på väderstrecken

Verb:

HABLAR

ESTUDIAR

TOMAR EL SOL

QUERER

NADAR

ESTAR

 

SER

TENER

LLAMARSE

GUSTAR

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4: UNA FOTO

·       Träna på släktord

·       Veckodagar

·       Possessiva pronomen

 

Verb:

CUMPLIR AÑOS

ESTAR

SER

TENER

LLAMARSE

GUSTAR

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5: ?PUEDO HABLAR CON CARLA?

·       Du ska öva på att tala i telefon

·       Du ska träna på frågeord

·       Du ska repetera siffrorna upp till 100

 

Verb:

HABLAR

MARCAR

PODER

ESTAR

SER

TENER

LLAMARSE

GUSTAR

 

 

 

Capítulo 6:

·       Du ska träna på mat och dryck

·       Du ska träna på pluralbildning

 

Verb:

TOMAR

BEBER

COMER

QUERER

ESTAR

SER

TENER

GUSTAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 7

·       Du ska träna på prepositioner och

·       Bestämd artikel

·       Ord för godis och snacks

 

Verb:

VER

HABER (HAY)

ESTAR

SER

TENER

LLAMARSE

GUSTAR

 

 

 

Capítulo 8: HOY GANO YO

·       Du ska beskriva hur någon ser ut

·       Ord för sport och intresse

·       Repetera verb TENER

 

Verb:

GANAR

ENTRENAR

ANDAR (…en skate /bici / patines/etc)

DECIR

JUGAR

SABER

NADAR

ESTAR

SER

TENER

LLAMARSE

GUSTAR

 

 

 

 

 

 

Capítulo 9:   QUÉ HORA ES?

·       Du ska repetera klockan

 

Verb:

PODER

IR

EMPEZAR

MATAR

LLEVAR

TRAER

HACER

ESTAR

SER

TENER

LLAMARSE

GUSTAR

 

 

 

 

 

 

Capítulo 10: ?DE DÓNDE SOIS?

·       Du ska öva på utseende och

·       Fritidsaktiviteter

·       Repetition av verbet SER

 

Verb:

PASAR

ESCUCHAR

LEER

 

 

 

Situation:  I klädaffären (Prata)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERBOS QUE DEBES SABER AL TERMINAR EL 7 GRADO:

 

 

 

REGULARES

 

Alegrarse

Andar

Bailar

Beber

Celebrar

Cenar

Comer

Creer

Dar

Dejar

Desayunar

Entrenar

Esperar

Estudiar

Ganar

Hablar

Llamarse

Llegar

Llegar

Llevar

Matar

Nadar

Necesitar

Pagar

Pasar

Practicar

Preparar

Terminar

Tomar

Trabajar

Ver

Visitar

Vivir

 

IRREGULARES

 

Decir

Dormir

Empezar

Estar

Hacer

Ir

Jugar

Poder

Poner

Precerse

Querer

Saber

Ser

Soñar

Tener

Venir

 

Uppgifter

  • TAREA 1

Matriser

M2
Kunskapskrav spanska åk7-9

Förståelse

E
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och bekanta ämnen.
C
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och bekanta ämnen.
A
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och bekanta ämne
Redogörelse av förståelse
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig a någon strategi för lyssnande och läsning. Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkelt karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkelt karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkelt karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
muntlig och skriftlig produktion/interaktion
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
realia (kunskaper om det spansktalande världen)
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt på målspråket några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: