Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolår 8 Introduktion (läsåret20/21)

Skapad 2020-08-17 14:35 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Undervisningen innehåller en period av undersökande faktasökande. Du som elev ges möjligheten att påverka undervisningens innehåll under läsåret. Vi kommer att arbeta enligt E-P-A modellen, informationssökning via internet och andra källor och samarbeta med andra elevgrupper under läsårets gång.
Grundskola 7 – 9 Hem- och konsumentkunskap
Under denna första period kommer vi att återintroducera centrala begrepp och sammanhang i ämnet Hem- och Konsumentkunskap. Du som elever kommer att ges möjligheten att visa dina kunskaper på olika sätt; både teoretiskt och praktiskt. Undervisningen innehåller olika arbetsformer (enskilt, par, mindre grupp och alla) som alltså återkommer regelbundet i undervisningen. Varje undervisningstillfälle är ett bedömningstillfälle. Du som elev kommer därför att regelbundet ges möjligheten att besvara en s.k. exit ticket. Du kommer även att regelbundet utvärdera i samband med det praktiska arbetet.

Innehåll

Grunden för undervisningen

Den står att läsa i skollagen (2010:800) att utbildning inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Gällande läroplan (2018) slår bl.a. fast att vår utbildning ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. ". Samverkan mellan undervisande lärare och elev är alltså av största vikt.

 

Här i ämnet Hem- och konsumentkunskap (Hkk) används olika arbetsformer så som enskilt, par, liten grupp och gemensamt arbete.Undervisningen bygger således på en variation av teori och praktikmed utgångspunkt i vetenskapligt  förhållningssätt och beprövad erfarenhet.

Samverkan med andra ämnen kan bli aktuellt under perioder av läsåret då Hkk kan samarbeta med ämnen i grundskolan.

Undervisningen bygger på att varje enskild elev kommer väl förberedd till sitt pass i Hkk med laddad Chromebook, koll på sitt classroom i ämnet med tillhörande arbetsuppgifter och material. Därutöver ges eleven möjlighet att utveckla sina nuvarande kunskaper och erfarenheter. 

Uppgifter

 • En måltid i balans

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  7-9
 • Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.
  Hkk  7-9

Matriser

Hkk
Hur fungerar en matris?

Vad är detta?

En matris är en form av tabell. Den visar ett sort kordinatssystem.
F
Jag vet inget om matriser och har aldrig använt dem.
E
Jag vet lite om matriser och deras funktion.
C
Jag känner relativt väl till matriser, funktioner och användningsområde.
A
Jag känner väl till hur jag kan använda matriser i mitt skolarbete. Jag kan visa och förklarar det för andra elever.
Funktion
Jag vet inte hur den ska läsa.
Jag förstår grunderna i en matris, men behöver lära mig mer om hur de fungerar.
Jag föstår funktioner och tillämpningar i en matris.
Jag använder mig av matriser i mitt skolarbete. Jag tar hjälp av innehållet i varje sektion, i varje "ruta", och kan på så sätt rikta in mitt lärande.
Användning
Jag vet inte hur den ska användas ännu.
Jag förstår delvis hur man använder en matris.
Jag föstår funktioner och tillämpningar i en matris. Jag kan också relativt enkelt läsa av en matris.
Jag använder matriser i mitt skolarbete. De är ett stöd för min inlärning.

Hkk
Skolår 8 Period I ht 2020

Insats krävs
Du har ännu inte visat tillräckligt av dina förmågor och kunskaper i ämnet.
Grundläggande kunskaper
Du visar till viss del dina förmågor och kunskaper i ämnet.
Utvecklade kunskaper
Du visar relativt väl dina förmågor och kunskaper i ämnet.
Väl utvecklade kunskaper
Du visar tydligt och väl dina förmågor och kunskaper i ämnet.
Mat, måltider och hälsa
Du kan följa några recept. Du kan tillaga enklare måltider.
Du har ännu inte visat dina förmågor och/eller kunskaper. Du har liten närvaro i undervisningen. Det finns inget underlag för en bedöming.
Du deltar till viss del i det praktikska arbetet i undervisningen. Du visar grundläggande kunskaper i ämnet.
Du deltar relativt väl i det praktikska arbetet i undervisningen. Du deltar regelbundet i undervisningen. Du vidareutvecklar dina kunskaper i ämnet. Du kan visa andra det du själv redan kan och känner till av ämnet.
Du deltar i många och olika sektioner av undervisningens praktikska arbete. Du deltar mycket ofta i undervisningen. Du använder dina kunskaper, erfarenheter och förmågor i många olika situationer. Du visar detta i såväl teoretiska som praktiska pass.
Resonemang
Du kan resonera och förklara olika val i olika situationer.
Du har ännu inte visat dina förmågor och/eller kunskaper. Det finns inget underlag för en bedöming.
Du kan till viss del motivera och förklara dina val i enstaka delar av undervisningen. Du utgår i huvudsak från ett av perspektiven "H-E-M" (Hälsa - Ekonomi - Miljö) i dina resonemang.
Du för relativt väl underbyggda resonemang kring olika praktiska moment . Du kan relativt väl redovisa dina lösningar. Du gör det i välkända som nya situationer. Du utgår från flera av ämnets tre perspektiv "H-E-M" (Hälsa - Ekonomi - Miljö) i dina resonemang.
Du för väl underbyggda resonemang med tillhörande egna exempel kring praktiska moment. Du kan redovisa dina strategier och lösningar muntligen i många olika sammanhang. Du utgår från perspektiven "H-E-M" (Hälsa - Ekonomi - Miljö) i dina resonemang.
Hälsa och Miljö
I dina resonemang tar du hänsyn till hälsa, miljö och pris för olika livmedel och/eller kombinationer av livsmedel (måltid). Du motiverar dina val av förvaring och hantering av livsmedel. Du utgår från ämnets tre perspektiv "H-E-M".
Du har ännu inte visat dina förmågor och/eller kunskaper.Det finns inget underlag för en bedöming.
Du deltar till viss del i det praktikska arbetet i undervisningen. Du gör enkla och välkända val i välkända teoretiska och praktiska situationer.
Du deltar ofta och är aktiv i det praktikska arbetet i undervisningen. Du gör val i såväl välkända som okända situationer. Du kan lösa enklare vardagliga problem. Du resonerar och ger delvis underbyggda resonemang. Du kopplar samman dina svar med centrala begrepp och alterantiva sammanhang i relation till hälsa och miljö.
Du deltar mycket aktivt och till mycket stor del i det praktikska arbetet av undervisningen. Du resonerar och ger väl underbyggda resonemang. Du kopplar samman dina svar med flera och olika centrala begrepp. Du motiverar och beskriver alterantiva sammanhang i relation till hälsa och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: