Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap

Skapad 2020-08-17 14:38 i Lyrestads förskola Mariestad
Förskola
Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att undersöka och utforska naturvetenskap genom att ge det större utrymme i undervisningen.

Innehåll

 

Läroplansområde; 


Var är vi? (Utgångsläge)

(Vad har fungerat bra under det gångna året? Vad har inte fungerat?)

 

Vart ska vi? (Delmål)

(Hur vill vi att det ska vara? Vad är vårt mål?)

 

Hur gör vi? (Handlingsplan)

(Åtgärder för att nå målet)

 

 

Utifrån utvärdering, samtal i arbetslagen, läroplanscanning och föräldraenkäter har vi blivit uppmärksammade på att vi behöver lägga ett större fokus på naturvetenskap i utbildningen.

 

Vi har observerat att barnen har ett intresse för Naturvetenskap och att det behöver få mer utrymme i utbildningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi Pedagoger ska ge barnen förutsättningar att undersöka och utforska Naturvetenskap. Vi ska väcka barnens intresse för naturvetenskap och ge det större utrymme i utbildningen. Vi ska skapa lärtillfällen då lärande kan ske tillsammans. 


Miljöerna på förskolan ska inspirera och uppmuntra barnen till utforskande och lärande. Vi pedagoger ska vara aktiva medupptäckare som bemöter och bekräftar barnen och ser deras intressen och behov.

 

Genom att Observera, reflektera, dokumentera och följa barnens intresse kan vi erbjuda möjlighet att undersöka och utforska Naturvetenskap.


Kommer se olika ut på de olika avdelningarna.

Slutanalys 2020/2021:

Resultat:

Har vi nått målet? (Ja, nej, delvis)

 

Analys:

Hur uppnåddes målen?

Varför blev det som det blev?

Vilka val har vi gjort och varför?

Kan vi identifiera några mönster? Likheter/Skillnader

Framgångsfaktorer, vad tar vi med oss?

 

Utvecklingsområden:

Hur går vi vidare?- Nya delmål att arbeta utifrån?

Vad gör vi idag som vi kan utveckla?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: