Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hårresande -skräckromantik och deckare ht-20

Skapad 2020-08-17 14:52 i Förslövs skola F-9 Båstad
Det här är en planering som handlar om att läsa och analysera Förföljaren, samtala kring bokens handling och karaktärer. Vi arbetar även med nyhetsinslag och skriver reportage utifrån boken.
Grundskola 7 – 9 Svenska
V. 34-43 Ända sedan han fick syn på henne på konfirmationsporträttet har han följt henne som en skugga. Han vet nästan allt om henne. Vilken musik hon gillar. Vilken tid hon kommer hem från skolan. Vilka kvällar hon brukar träffa pojkvännen. Till och med vilken parfym hon använder. Hennes lakan doftar av den. (Ur "Förföljaren") Vi kommer inleda läsåret med att läsa deckaren "Förföljaren" och i texter och samtal diskutera innehåll samt deckargenren. Vi kommer även läsa och diskutera olika utdrag från skräckromantiken, som slog igenom på 1800-talet. Vi läser texter av författarna Edgar Allen Poe och Mary Shelley skriver om vad i författarnas liv som kan ha påverkat deras verk. Längre fram i höst kommer vi även påbörja övningen inför de muntliga nationella proven i svenska genom att med utgångspunkt i en TV-serie träna presentation och muntligt samtal.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

 

-När du skriver svar på frågor och reflektioner utifrån läsningen samt samtalar kring utdrag från skräckromantiken och Förföljaren, visar du förmågan att läsa, analysera och resonera kring utdragens/bokens innehåll och uppbyggnad.

-När du skriver nyhetsartikel utifrån Förföljaren visar du att du kan anpassa din stil till syftet med texttypen samt anpassa ditt språk till språkliga normer.   

-När du skriver författarporträtt visar du att du kan anpassa din stil till syftet med texttypen samt anpassa ditt språk till språkliga normer.   

-I din text visar du hur författaren Edgar Allen Poe eller Mary Shelley har påverkat sin text. 

-När du skriver och bearbetar  texter visar du att  du utifrån respons kan förbättra dina texter mot större tydlighet, variation och korrekthet.                                                                                               

 

 

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

 

Din förmåga att läsa och analysera skönlitteratur genom att resonera kring olika utdrags/bokens karaktärer, uppbyggnad och handling.

Din förmåga att skriva en nyhetsartikel, där du får med det som är typiskt för en sådan text vad gäller innehåll, språk och stil. Dessutom bedöms din förmåga att följa språkliga normer, såsom stor bokstav, skiljetecken samt regler för dialog.

Din förmåga att bearbeta och förbättra dina texter mot större språklig korrekthet och större variation.

Din förmåga att resonera hur författaren har påverkat sin text. 

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

-Vi läser Förföljaren av Magnus Nordin. I samband med läsningen samtalar vi och skriver kring bokens handling, karaktärer och uppbyggnad. Vi samtalar även om genren deckare .

- Vi går igenom texttypen tidningsartikel och skriver en artikel utifrån en händelse i  Förföljaren. 

-Vi läser utdrag ur Frankenstein samt skräcknoveller av Allan Edgar Poe och diskuterar  skräckromantiken.

-Vi läser exempel på texttyper, samt  skriver olika texttyper.

-Vi tränar på att ge respons och bearbeta texter mot större variation, tydlighet och korrekthet.

 

 

                                                                              

 Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv

Matriser

Sv
Läsförståelse

Läsförståelse

>
>
>
>
Förutspå vad som ska hända
Du kan berätta någon tanke om kommande händelser.
Du kan berätta något om vad du tror har hänt innan handlingen börjar och vad som skulle kunna hända sedan.
Du kan berätta mer utförligt och förklara vad du tror har hänt innan handlingen börjar och vad som skulle kunna hända sedan.
Du bygger dina slutsatser tydligt på tidigare kunskaper och erfarenheter och på sådant som du ser och förstår av texten.
Reda ut svåra ord och oklarheter.
Du antecknar vissa ord som du sedan slår upp.
Du kan gå tillbaka i texten, sakta läsa om och ta reda på svåra ord.
Du kan gå tillbaka i texten, läsa om, ta reda på svåra ord och använda ledtrådar i texten för att dra egna slutsatser.
Du klarar av att reda ut mycket svåra ord, komplicerade meningar och drar tydligt egna slutsatser.
Formulera och svara på frågor om vad som har hänt och vad som ska hända sedan.
Du kan skriva någon fråga på en ytligt nivå och någon fördjupad om bokens innehåll
Du formulerar frågor som till viss del fördjupar förståelsen av bokens innehåll.. Du kan svara på frågor kopplade till texten. Du gör försök till att förklara dina svar.
Du formulerar frågor som fördjupar förståelsen av bokens innehåll och som kräver att kopplingar kan dras eller samband kan synliggöras. Du kan svara på frågor kopplade till texten. Du kan förklara dina svar med tydlig koppling till texten.
Du kan på ett genomtänkt vis formulera frågor för att fördjupa, belysa, förklara, tydliggöra både helheten och olika delar av textens innehåll. Du kan förklara tydligt och personligt hur du har kommit fram till dina slutsatser.
Kunna sammanfatta vad man har läst.
Du kan återberätta med stöd från lärare eller andra elever vissa delar av bokens innehåll.
Du kan återberätta delar av innehållet med stöd från lärare eller andra elever.
Du kan återberätta innehållet. När du återberättar tydliggör du hur händelserna och innehållet hänger ihop.
Du kan återberätta självständigt, sammanhängande och levande viktiga och centrala delar av textens innehåll.
Se och resonera kring budskap
Du har svårt att se textens budskap utifrån din förståelse. Du beskriver någon tanke men denna stannar endast vid ett påstående. Du gör kopplingar till dina egna erfarenheter men kopplingarna är inte utifrån textens budskap.
Du kan tolka enkla budskap och koppla till något du själv har upplevt eller har kunskap om dvs. egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor. Du beskriver din tanke kring budskapet och resonerar genom att ge något exempel, visa på fördelar och nackdelar samt koppla till dina egna erfarenheter och kunskaper om omvärlden på ett enkelt sätt.
Du kan tolka tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna i texten. Du förklarar med exempel från texten. Du beskriver dina tankar kring budskapet och resonerar utvecklat genom att ge några exempel, problematisera och se texten ur olika perspektiv. Du kan också göra utvecklade kopplingar mellan texten och främst dina egna erfarenheter men också med din kunskap om omvärlden.
Du kan hitta budskap som är dolda. Du beskriver dina tankar kring budskapet och resonerar välutvecklat genom att ge flera träffande exempel och problematisera så att resonemanget fördjupas. Du kan göra både personliga och allmänna kopplingar mellan texten och omvärlden och andra texter.

Sv
Koppla författare och verk

Resonera om ett verk

E
C
A
Resonemang och slutsatser
Eleven kan föra enkla resonemang om verket med koppling till dess upphovsman.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om verket med koppling till dess upphovsman.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med koppling till dess upphovsman.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: