Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi 9F HT2020

Skapad 2020-08-17 15:18 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Kemi
Kemi Åk 9 Kursen behandlar Periodiska Systemet, Metaller och elektrokemi. Vi lär oss om hur jon- och molekylföreningar bildas och vad det är för skillnad på ädla och oädlametaller.

Innehåll

 

Vecka

Arbetsområde

Lektionsinnehåll

Sidor

35

Periodiska systemet

Ti: Periodiska systemet – grupper och perioder, atomnummer, elektronskal.

Fre (halvklass): Demonstration alkalimetaller

s. 342-349

36

Periodiska systemet

Ti: Arbetsblad

Fre (halvklass): Lab litium i vatten

s. 350-355

37

Periodiska systemet

Ti: Molekyl och jonbindningar

Fre (halvklass): Lab Att skilja på jon- och molekylföreningar

s. 315-317

38

Metaller

Ti: Metallerbindning

s. 318-322

39

Metaller

Ti: Tungmetaller, legeringar

Fre (halvklass): Lab L13 Metaller i syra

s. 323-328

40

Elektrokemi

Ti: Ädla och oädla metaller

Fre (halvklass): Intro Elektrokemi

 

41

Elektrokemi

Ti: Korrosion

Fre (halvklass): Lab L15 Spänningsserien

s.329-331

42

Elektrokemi

Ti: Elektrolys

Fre (halvklass): Lab L12 elektrolys av koppar

Utdelat material

43

Elektrokemi

Ti: Prov

Fre (halvklass): Lab L16 galvaniskt element

Utdelat material

45

Elektrokemi

Ti: Galvaniska element

Fre (halvklass): Lab L17 blyackumulator

Utdelat material

46

Elektrokemi

Ti: Ackumulatorer

Fre (halvklass): Kursutvärdering

Utdelat material

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Ke  A 9
 • Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
  Ke  A 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  A 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Ke  A 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
  Ke  A 9
 • Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
  Ke  A 9
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Ke  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
  Ke  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: