Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit Matematik 5A, kapitel 1

Skapad 2020-08-17 15:09 i Kvarnsvedens skola Borlänge
Favorit 5a Kapitel 1
Grundskola 5 Matematik
Kapitel 1, repetition av de fyra räknesätten, fokus på begrepp.

Innehåll

 

Mål vi ska uppnå i det här avsnittet

Problemlösning

- Du tolkar och löser problem på ett godtagbart sätt i uppgifter som innehåller de fyra räknesätten.
- Du kan beskriva tillvägagångssätt på ett godtagbart sätt.
- Du kan bedöma rimligheten i ett resultat.

Begrepp

- Du använder dig genomgående av rätt begrepp då du beskriver ditt tillvägagångssätt. 


Metoder

Använder huvudräkning och genomför på ett godtagbart sätt beräkningar med huvudräkning och uppställning, i addition, subtraktion, multiplikation och division.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: