Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 4 - Singma

Skapad 2020-08-17 15:27 i Ljungviksskolan Lerum
Vi arbetar efter Singaporemodellen som bla innefattar, problemlösning, diskussioner och eget arbete utifrån en given mall.
Grundskola 4 Matematik
Under hösten arbetar vi med läromedlet Singma. De områden vi kommer att möta är talen 1- 10 000: positionsystemet, avrunda tal, romerska symboler, addition och subtraktion med och utan växling, multiplikation och division, tid, statistiken och bråkform

Innehåll

Undervisning/Metoder

Vi arbetar efter Singaporemodellen som bygger på korta givna moment under varje lektion. Exempelvis:

Öppen problemlösning enskilt. Visa dina tankar för kompis. Lyfta fler lösningar i helgrupp där det formaliseras.

Läsningsmoment i par

Skrivmoment enskilt.

Vi kommer också att använda NOMP

Bedömning och redovisning

Eleverna kommer att

1. redovisa muntlig och skriftlig
2. delta i diskussioner

m.fl.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Det binära talsystemet och hur det kan tillämpas i digital teknik samt talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Taluppfattning Singma 4A

Taluppfattning Singma 4A

 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  4-6   Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6   Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6   Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
 • Ma  4-6   Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: