Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friluftsliv med vandring åk 9 2020

Skapad 2020-08-17 15:15 i Öllsjöskolan Kristianstad
I början av höstterminen genomför åk 9 friluftsliv med vandring och övernattning ute i naturen.
Grundskola 9 Idrott och hälsa
I början av höstterminen genomför åk 9 friluftsliv med vandring och övernattning ute i naturen.

Innehåll

Konkretisering av mål

Eleven ska ha grundläggande kunskaper om allemansrätten, om rättigheter och skyldigheter när man vistas i naturen. Eleven ska också kunna visa praktiska kunskaper kring vistelse och övernattning i naturen, vilket innefattar kunskaper om lämplig klädsel, att kunna bygga sin lägerplats, att göra upp eld på ett säkert sätt samt att kunna laga sin egen mat. Dessutom ska eleven kunna orientera sig i okända miljöer och efter kartan kunna avgöra lämpliga lägerplatser och färdvägar.

Det övergripande målet med arbetsområdet är att eleverna ska kunna omsätta sina inhämtade kunskaper om friluftsliv i praktiken och att eleverna ska se möjligheter och värdet av friluftsliv i närområdet.

Arbetssätt

Eleverna kommer att bli indelade i grupper, vilka ska genomföra vandringen tillsammans. Under terminens första lektioner kommer vi att repetera tidigare inhämtad kunskap kring friluftsliv och även gå igenom lämplig klädsel och packning. Eleverna kommer att genomföra ett skriftligt prov som behandlar friluftsliv.

I början av september kommer eleverna sedan klassvis att genomföra en tvådagars vandring med övernattning i vindskydd. Vandringen utgår från skolan och tar oss därefter upp på Nävlingeåsen, där övernattningen också kommer att ske.

Bedömning

Bedömningen görs utifrån elevens deltagande i vandringen och visade praktiska kunskaper i samband mden denna, samt utifrån ett skriftligt prov om friluftsliv och allemansrätten.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
  Idh  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  7-9
 • Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
  Idh  E 9
 • Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
  Idh  C 9
 • Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
  Idh  A 9

Matriser

Idh
Friluftsliv

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Genomför
Genomför olika aktiviteter i natur- och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden.
Genomför olika aktiviteter i natur- och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden.
Genomför olika aktiviteter i natur- och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden.
Rättigheter och skyldigheter
Har viss kunskap om rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
Har relativt god kunskap om rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
Har god kunskap om rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: