Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Tal - Aritmetik

Skapad 2020-08-17 15:23 i Vinsta grundskola västra Stockholm Grundskolor
Matte Direkt Kap 1. Tal
Grundskola 8 Matematik
Vi kommer att arbeta med kapitel 1 "Tal" i läroboken Matte Direkt under vecka 35-42. Det är grundläggande kunskaper om hur man multiplicerar och dividerar med bråk. Det behövs för att kunna arbeta med algebra.

Innehåll

När du arbetar med det här området får du lära dig att: 

·      jämföra tal i bråkform och i decimalform 

·      addera, subtrahera, multiplicera och dividera tal i bråkform och decimalform 

·      förklara vad ett negativt tal är 

·      räkna med negativa tal  

 

Begrepp som du skall kunna:

bråk

andel

bråkform

blandad form

förlänga

decimalform

huvudbråkstreck

negativt tal

motsatt tal

 

Arbetssätt

 • Lärarledda genomgångar
 • EPA
 • Problemlösning
 • Eget arbete
 • Läxor, om du inte hinner det du ska på lektionen, se planeringen
 • Filmer och quiz på Studi.se

Bedömning

Under detta arbetsområde kommer dina kunskaper att bedömas utifrån:

 • ett aktivt deltagande i samtal och diskussioner på lektioner
 • ett skriftligt prov i slutet av arbetsområdet, onsdagen den 14 oktober 2020.

 

 

Lektionsplanering 8 A & B  vecka 35-42 

Vecka 35

 

Avsnitt:

Tal i bråk- och decimalform s. 8

Addition och subtraktion med tal i bråkform och i decimalform, s 9

Du skall lära dig:

·       Att jämföra tal skrivna i bråk och decimalform

·       Att addera och subtrahera ta i bråk- och decimalform

·       Begreppen: andel, bråkform decimalform

Uppgifter:

1-11, Därefter: Blå kurs  eller Röd kurs

Arbetsblad 1:1-1:4

Repetition 1, sidan 258.

 

Vecka 36

 

Avsnitt:

Multiplikation av tal i bråkform s. 10

Multiplikation med tal i bråkform, s 11

Du skall lära dig:

·       Metoder för att multiplicera ett tal i bråkform med ett heltal och att multiplicera ett heltal med ett tal i bråkform

·       Att beräkna delar av helhet och delar av antal

·       Begreppen: bråkform, blandad form

Uppgifter:

12-22,  Därefter: Blå kurs  eller Röd kurs

Arbetsblad 1:5

 

Vecka 37

 

Avsnitt:

Multiplikation med två tal i bråkform s. 12-13

Division med tal i bråkform s. 14-15

 

Du skall lära dig:

·       metoder för att multiplicera två tal i bråkform

·       att beräkna hur stor delen är när det hela är uttryckt i bråkform, till exempel 1/3 av ¾ m

·       att beräkna hur stor en andel av en andel är, till exempel 1/3 av ¾

·       metoder för att beräkna division med tal i bråkform

·       att förlänga så att nämnaren blir 1

·       innebörden av innehållsdivision och delningsdivision

·       begreppet huvudbråkstreck.

Uppgifter:

23-33 och 34-43, Därefter: Blå kurs s. 34 & 36 eller Röd kurs 44-45 samt 46-47.

Arbetsblad 1:7

Repetition 2 s. 259.

 

Vecka 38

 

Avsnitt:

Multiplikation med tal i decimalform s. 16-17

Division med tal i decimalform s. 18-19

 

Du skall lära dig:

·       metoder för att beräkna multiplikation med tal i decimalform

·       överslagsräkning

·       att se sambandet mellan multiplikation med tal i bråkform och med multiplikation med tal i decimalform

·       få en förståelse för vad division med tal i decimalform innebär

·       metoder för att beräkna division med tal i decimalform

Uppgifter:

44-59 och 60-72,  Därefter: Blå kurs s. 34 & 36 eller Röd kurs 44-45 samt 46-47.

Arbetsblad 1:8, 1:9 och 1:10

Repetition 3 s. 260.

 

 

 

Vecka 39

 

Avsnitt:

Multiplikation och division med tal i decimalform s. 20-21

Negativa tal, addition och subtraktion med negativa tal s. 22-23

 

Du skall lära dig:

·       metoder för att beräkna multiplikation med tal i decimalform

·       överslagsräkning

·       att se sambandet mellan multiplikation med tal i bråkform och med multiplikation med tal i decimalform

·       få en förståelse för vad division med tal i decimalform innebär

·       metoder för att beräkna division med tal i decimalform

 

Uppgifter:

73-84  och 85-97,  Därefter: Blå kurs s. 34 & 36 eller Röd kurs 48

Arbetsblad 1:11-1:15

Aktivitet: 1:4 jämförpris

Repetition 4 s. 261

 

Vecka 40


Avsnitt:

Forts. Addition och subtraktion av negativa tal, Multiplikation och division med negativa tal. S. 24-25

 

Du skall lära dig:

·       tillämpa metoderna för addition och subtraktion av negativa talmetoder för att beräkna multiplikation med tal i decimalform

·       metoder för att beräkna multiplikation och division med negativa tal

 

Uppgifter:

98-113, Därefter: Blå kurs s. 39-40 eller Röd kurs 48

Uppslaget s. 26-27

Arbetsblad 1:16

Aktivitet: 1:5-1:6 Stegen och räkna med tärningar

Repetition 5 s. 262

 

Diagnos: s.28-29

 

Vecka 41

 

 

Reservtid & Repetition inför prov.

 

 

Vecka 42

 

 

Repetition inför prov.

 

Prov på onsdag den 14 oktober.

 

 

Uppgifter

 • Prov i matematik. Tal

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: