Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Insekter och ekomiljötjänster.

Skapad 2020-08-17 15:44 i Östra Stenhagenskolan Uppsala
Pollination som ekosystemtjänst men fokus på miljöförstöring. repetition av blommans delar och hur pollination går till. Tillverkning av insektshotell i samarbete med trä- och metallslöjd.
Grundskola 5 Biologi Slöjd
Du kommer få arbeta med insekter. Vi kommer även repetera vad pollinering är och varför pollinatörer är så viktiga. Vi kommer att diskutera miljöförstöring, vilka ekomiljötjänster som riskerar försvinna, vad vi kan göra för att förhindra det och vad vi kan göra för att hjälpa insekterna. Du ska konstruera ett insektshotell. Du ska designa ett eget småkryp.

Innehåll

Ett delmoment i biologi som tar upp:

Vad vi ska arbeta med:

- insekters anatomi, livscykel, utbredning och något om den stor variationen av arter

- Pollinering med hjälp av insekter och vind, blomväxternas sexuella förökning i samarbete med insekter

- Nyttoinsekter tex parasitsteklar, guldögonsländor m fl

- Miljöförstöring som drabbar pollinerande insekter

-Vad ekomiljötjänster kan vara, tex pollinering, parasitering, nedbrytning

- insekter framtidens mat?

-Vad vi kan göra för att hjälpa insekterna

 

Hur vi ska arbeta:

Lektioner och övningar

Studi.se (når du via skolportalen eller genom din inloggning)

NE.se (når du via skolportalen)

SR.play (radioprogram, finns länkar i teams under NO)

Redovisning  i grupp av en nyttoinsekt

Förprov och träning.

 

Bedömning:

Diskussioner

Redovisning - muntlig återkoppling

Skriftligt prov

 

 

Ett delmoment ingår i trä- och metallslöjden: Att konstruera ett insektshotell inklusive design

Ett delmoment är på slöjden: Att skapa ett eget småkryp/insekt (se planering utlagd av slöjden). Se av slöjden utlagd planering.

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Insekter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
  Bi  C 6

Matriser

Bi Sl
Bedömning insekter

1
2
3
Anatomi
Eleven kan att insekters kroppar byggs upp av tre dela: huvud, mellankropp och bakkropp. Eleven vet att alla insekter har sex ben när den är fullvuxen.
Eleven kan fler detaljer om insekters kroppar tex att de har ett exoskelett, att de andas genom trakeér och något om de olika typerna av vingar och antenner.
Eleven kan jämföra olika organismer med varandra och diskutera hur deras anpassningar fungerar jämfört med andra organismer.
Livscykel
Eleven vet att insekter har olika typer av livscyklar och kan enkelt beskriva minst en typ med korrekta namn för de olika stadierna samt ge ett exempel på en insekt som har den livscykeln.
Eleven vet att insekter har olika typer av livscyklar och kan enkelt beskriva minst två typer med korrekta namn för de olika stadierna. Och ge exempel på insekter som har respektive sorts livscykel.
Eleven kan diskutera och beskriva utförligt alla de tre typer av livscykel som olika insekter kan ha. Eleven använder naturvetenskapliga ord i sina beskrivningar. Och ge exempel på insekter som har respektive sorts livscykel.
Utbredning och variation
Eleven vet att insekter finns över större delen av jorden och att de är den största djurgruppen. Eleven kan identifiera minst 5 olika insekter till utseende, beskrivning och namn.
Eleven vet att insekter finns över större delen av jorden och att de är den största djurgruppen samt hur stor andel av alla djur som är insekter. Eleven kan identifiera minst 10 olika insekter till utseende, beskrivning och namn.
Eleven kan resonera kring och beskriva hur man beräknat antalet insektsarter. Eleven kan beskriva olika metoder för att fånga insekter. Eleven kan identifiera minst 10 olika insekter till utseende, beskrivning och namn. Eleven kan sortera insekter efter hur deras utseende antyder släktskap.
Ekomiljötjänster
Eleven gör enkla beskrivningar av några ekomiljötjänster som insekter gör. tex pollinering, parasitering eller nedbrytning.
Eleven gör utvecklade beskrivningar av flera ekomiljötjänster som insekter utför: pollinering, parasitering och nedbrytning.
Eleven gör välutvecklade av flera ekomiljötjänster som insekter gör: pollinering, parasitering och nedbrytning.
Kunskaper om biologiska sammanhang
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Miljöförstöring
Eleven kan grundläggande resonera om på vilka sätt miljöförstöring påverkar insekter och på vilka sätt detta i sin tur kan påverka även människor. Eleven kan ge enkla förslag på hur vi skulle kunna hjälpa insekterna, och på vilket sätt detta skulle leda till förbättringar även för människor.
Eleven kan utvecklande resonera om på vilka sätt miljöförstöring påverkar insekter och på vilka sätt detta i sin tur kan påverka även människor. Eleven kan ge förslag på hur vi skulle kunna hjälpa insekterna, och på vilket sätt detta skulle leda till förbättringar även för människor.
Eleven kan välutvecklat resonera om på vilka sätt miljöförstöring påverkar insekter och på vilka sätt detta i sin tur kan påverka även människor. Eleven kan ge utvecklade förslag på hur vi skulle kunna hjälpa insekterna, och på vilket sätt detta skulle leda till förbättringar även för människor.
Framtidens mat
Eleven ka enkelt resonera kring för-och nackdelar med att äta insekter.
Eleven ka utvecklat resonera kring för-och nackdelar med att äta insekter.
Eleven ka välutvecklat resonera kring för-och nackdelar med att äta insekter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: