Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FRIPPAR MALL

Skapad 2020-08-17 15:56 i Duveds skola Åre
Grundskola F – 4
Pedagogisk planering i Fritidshemmet på Duvedskola.

Innehåll

Varför ska vi göra pedagogisk planering?

Vi gör det för att,

 • fördjupa lärandet utifrån läroplanen.
 • Synliggöra undervisningen utåt och inåt alltså för vårdnadshavare och lärare på skolan.
 • Det ger systematisk förbättring över tid. (se filmklipp längst ner)

Detta gör vi genom planering, utförande och utvärdering.

Vad ska planeras?

 • Återkommande aktiviteter, typ sådant man gör varje vecka, månad eller kvartal.
 • Teman eller arbetsområden.

Hur kan det göras?

Man bygger upp en relation med eleverna och genom den tar man reda på vad barnen har för intressen och vad de behöver lära sig. LÄRARE - ELEV

Det är utifrån det som man börjar planera de strukturerade aktiviteterna. ELEVERNAS INTRESSEN

Dessa aktiviteter är tänkt att täck ett visst CENTRALT INNEHÅLL. Exempelvis ska man jobba med språk och kommunikation.

Detta ska leda till att eleverna utvecklar 7 CENTRALA FÖRMÅGOR som finns definierade i Läroplanen.

 1. Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna till handling.
 2. Ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila.
 3. Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.
 4. Kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften.
 5. Skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.
 6. Utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle.
 7. Röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Hur att göra den pedagogiska planeringen finns två viktiga komponenter,

Baklängesplanering

börjar med att man har;

 1. lärandemål, vad man vill att eleverna ska lära sig,
 2. och sen behöver man utvärdera och faktiskt undersöka om eleverna faktiskt lärt sig lärandemålet.
 3. För att sen i det tredje steget planera de aktiviteter som ska föra mot målet. Man börjar baklänges med att fundera på vad man vill uppnå , man ska kunna veta att man uppnått det man vill innan man kommer till själva undervisningsaktiviteten.

Ett Exempel:

Lärandemål

Man vill att eleverna ska lära sig att samarbeta demokratiskt. Nästa steg är hur man ska kunna veta om eleverna faktiskt samarbetar demokratiskt. Man gör en utvärdering där man

Utvärdering

Man undersöker om eleverna kan:

 • diskuterar olika förslag två och två
 • de får rösta
 • och om de kan anpassar sig efter vad majoriteten vill

Undervisning

I nästa steg funderar man på vilka aktiviteter man kan ha där de får träna på detta. Det kan vara en gruppaktivitet med problemlösning eller liknande.

Den andra komponenten är en;

Gemensam mall

som i detta fall är Matrisen nedan. kopiera denna pedagogiska mall från skolbanken och gör din egen pedagogiska planering av en aktivitet.

 

Från filmen nedan har jag tagit all information.

 

 

 

Matriser

FRIPPAR, Fritids Pedagogisk planering

AKTIVITET? Skapa material till en godisaffär.
FÖRMÅGOR
Skriv den eller de förmågor som eleverna ska ges förutsättningar att utveckla genom arbetet med området. Du hittar de 7 förmågorna under punkt 4 Fritidshemmets uppdrag, nedanför "Syftet"
SKRIV HÄR
Centralt innehål
Välj ut de viktigaste punkterna ur det centrala innehållet som eleverna kommer att möta.
SKRIV HÄR
Lärandemål
Formulera ett eller flera mål som beskriver vad eleverna ska lära av undervisningen. När målen formuleras blir förmåga och centralt innehåll, verksamhetens behov samt elevernas intressen viktiga utgångspunkter.
SKRIV HÄR
Planering och utvärdering
Beskriv hur ni ska utvärdera hur väl målen har nåtts. Detta görs med fördel tillsammans med elever.
SKRIV HÄR
Undervisning
Beskriv de aktiviteter som kommer att genomföras och det innehåll eleverna kommer att möta för att nå målen. Ange tidsramar och ansvarsområden. Beskriv hur eleverna ges inflytande över arbetet.
SKRIV HÄR
Samverkan med skolan
Beskriv hur fritidshemmet och skolan ska samverka för att fördjupa elevers lärande. Ange hur ni ska gå tillväga praktiskt och innehållsmässigt.
SKRIV HÄR
Resultat av utvärdering
Beskriv vad ni kom fram till som ett resultat av utvärderingen. Ange hur väl målen har nåtts, vad som har fungerat bra respektive mindre bra, elevernas synpunkter och lärdomar inför kommande undervisning
SKRIV HÄR
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: