Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Organisk kemi

Skapad 2020-08-17 15:50 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 8 Kemi
Grundämnet kol finns i allt levande och ingår i många kemiska föreningar. I detta arbetsområde ska vi lära oss mer om kolföreningarnas egenskaper och användningsområden.

Innehåll

Syfte

 Syftet med arbetsområdet är att du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

  • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Begrepp

Efter avslutat arbetsområde ska du känna till dessa begrepp:

kretslopp, fotosyntes, cellandning/förbränning, grundämne, kol,kolväte, fossila bränslen, alkoholer, växthuseffekt, livscykelanalys, återvinning/återanvändning, material, polymerer, keramer, fibrer, kompositer, metaller,  

Detta ska du kunna

Efter avslutat arbetsområde ska du ha kunskaper om: 

 

  • Kolatomen; egenskaper, uppbyggnad

  • olika kolföreningar; kolväten, alkoholer

  • Kolets kretslopp

  • Fossila bränslen

  • Växthuseffekt; orsak och åtgärder

  • Livscykelanalys av tex plaster, papper, metaller

Bedömningsunderlag

Under det här arbetsområdet kommer följande ligga till grund för bedömning:

  • Läxförhör
  • Skriftligt prov
  • Muntlig framställning

Matriser

Ke
Bedömningsmatris

Insats krävs
E
C
A
Begrepp teorier och modeller
Eleven har... kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att...dessa med...användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
grundläggande... ge exempel på och beskriva ...viss...
goda...förklara och visa på samband...relativt god...
Mycket goda...förklara och visa på samband på detta och något generellt drag...goda...
Kemiska processer
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då ...kemiska samband och ...energiomvandlingar och materiens kretslopp.
enkelt identifierbara ...ger exempel på
..visar på förhållandevis komplexa samband..förklarar och visar på samband mellan...
..visar på komplexa samband..förklarar och generaliserar..
Resonemang
Eleven..underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och... några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
enkla och till viss del... visar på
...utvecklade och relativt väl...visar på fördelar och begränsningar hos...
...välutvecklade och väl...visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos...
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: