Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige år 4

Skapad 2020-08-17 16:14 i Gottsta skola Norrtälje
Sveriges geografi kopplat till både geografi, fysik, kemi och bild.
Grundskola 4 Bild Fysik Kemi Geografi Biologi
Vi kommer att jobba med Sverige och se på landets läge, vad landskapen heter och namnen på några orter. Vi kommer att lära oss om hur vårt land är indelat, vad som skiljer Sveriges olika delar åt och vädret i de olika delarna. Vi kommer även att lära oss om vart Sveriges sjöar, berg och hav ligger och vad de heter samt vilka som är Sveriges naturtillgångar och hur de används. Vi kommer att lyssna på Hamnskiftarens resa som är en berättelse om en pojke som reser genom Sverige. VI kommer även få följa med Holger Nilsson och ingenjör Mortensen på en rafflande skattjakt genom Sverige för att hitta de sju nycklarna till Mary Diana Graafs mytomspunna laboratorium i Geografens testamente.

Innehåll

 

Du kommer att få arbeta teoretiskt och praktiskt genom att läsa och fundera kring olika texter och frågor, både enskilt, i par, i grupparbeten och gemensamt i klass. Vi kommer att se kortare filmer, lära oss nya ord och begrepp och fundera kring olika sammanhang och konsekvenser.

Vad vi ska arbeta med:

 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska kartor och tematiska kartor.
 • De svenska natur-och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige.
 • Fördelningen av Sveriges befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Naturtillgångar i Sverige, olika materials egenskaper samt deras kretslopp.
 • Klimatet i Sverige samt olika vädersymboler. 
 • Känna till vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp

Hur ska vi lära oss?

Vi kommer att läsa texter, titta på filmer, diskutera och arbeta både enskilt och i grupp. 

Vi kommer att lyssna på Hamnskiftarens resa och följa  med i de olika landskapen under resans gång. Vi kommer att på olika sätt arbeta med uppgifter utifrån berättelsen.

I TV-serien "Geografens testamente- eller Den stora Sverigeresan" kommer du att följa med Holger Nilsson och ingenjör Mortensen på en rafflande skattjakt genom Sverige för att hitta de sju nycklarna till Mary Diana Graafs mytomspunna laboratorium. 

 

Arbetssätt:

 • Arbeta utifrån olika texter och bilder.
 • Se faktafilmer.
 • Skriva en faktatext 
 • Ta reda på fakta om landskap på internet. 
 •  Ta reda på mer om olika ställen i Sverige genom Grej of the day
 • Träna olika ord och begrepp som används i ämnesområdet geografi.

Du kommer även att arbeta med följande på nätet vid valda lektionstillfällen för att fördjupa dina kunskaper om Sverige (klicka på länkarna)

Lärandemål:

 • känna till hur Sveriges natur skiljer sig från olika platser i landet.
 • känna till hur Sveriges befolkning är fördelad samt dra några konsekvenser av vad det innebär.
 • kunna de flesta av Sveriges landskap med namn och läge samt några orter, berg, hav och vatten.
 • kunna några naturtillgångar i Sverige samt känna till någraolika materials egenskaper och kretslopp. 
 • kunna förklara vattnet kretslopp.
 • känna till vilka ämnen som finns i vatten och luft. 
 • känna till hur klimatet är i Sverige, olika vädersymboler och hur de används.
 • kunna begreppen: Norrland, Svealand, Götaland, norr, öst, syd och väst, barrskog, lövskog, skärgård, fjord, fjäll, tätort, jordbruk, skogsbruk, naturtillgång, klimat, meteorologi, avdunsta, nederbörd

Bedömning:

 • Bedömningen sker fortlöpande, på vilket sätt du är aktiv på lektionerna - både muntligt och skriftligt.
 • Hur du deltar i diskussioner och grupparbeten - om du är aktiv och visar intresse.
 • Hur väl du utför de skriftliga uppgifterna, att du gör dem, du visar vad du kan och gärna utvecklar dina svar.
 • Hur du kan använda det du lärt dig genom att använda detta i andra sammanhang.
 • Hur väl du kan visa vad du lärt dig genom redovisningar och prov i kartkunskap. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Fy Bi Bl Ke Ge
Sveriges Geografi år 4

1
2
3
Sverige - namngeografi
Läge på landskapen, samt orter, berg, hav och vatten.
Du kan med viss säkerhet läge på några av landskapen samt några orter, berg, hav och vatten.
Du kan med viss säkerhet läge på flera av landskapen samt några orter, berg, hav och vatten.
Du kan med säkerhet läge på de flesta landskapen, samt ett flertal orter, berg, hav och vatten.
Väderstrecken
Kunna de fyra väderstrecken.
Du kan namnge de fyra väderstrecken.
Du kan namnge de fyra väderstrecken och kan med viss säkerhet ange vilken riktning de har.
Du kan namnge de fyra väderstrecken och kan med säkerhet ange vilken riktning de har.
Kartan
Kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler. Kunna använda en kartbok för att söka information.
Du kan förklara vad några av färgerna och kartsymbolerna betyder. Du kan med hjälp söka information i en kartbok.
Du kan förklara vad flera av färgerna och kartsymbolerna betyder och kan med viss hjälp använda dig av dessa för att hämta information från en karta. Du kan med viss hjälp hitta information i en kartbok.
Du kan förklara vad flera av färgerna och kartsymbolerna betyder och kan med säkerhet använda dig av dessa för att hämta information från en karta. Du kan med säkerhet hitta information i en kartbok och använder dig då av registret.
Natur- och kulturlandskap
Kunna ge exempel på olika natur- och kulturlandskap i Sverige. Kunna förklara processen bakom och deras utmärkande drag.
Du kan ge några exempel på olika natur- och kulturlandskap i Sverige. Du kan med hjälp förklara processerna bakom.
Du kan ge några exempel på olika natur- och kulturlandskap i Sverige. Du kan med viss hjälp förklara processerna bakom och deras utmärkande drag.
Du kan ge flera exempel på olika natur- och kulturlandskap i Sverige. Du kan med säkerhet förklara processerna bakom och deras utmärkande drag samt kan ge något exempel på hur dessa påverkar människor och natur.
Sveriges befolkning
Fördelningen av Sveriges befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
Du känner till fördelningen av Sveriges befolkning och kan med hjälp ge någon orsak till fördelningen och beskriva någon konsekvens av denna.
Du känner till fördelningen av Sveriges befolkning och kan med viss hjälp ge några orsaker till fördelningen och beskriva några konsekvenser av denna.
Du känner till fördelningen av Sveriges befolkning och kan ge några orsaker till fördelningen och beskriva några konsekvenser av denna.
Naturtillgångar
Kunna några naturtillgångar i Sverige samt känna till några olika materials egenskaper och kretslopp.
Du känner till att Sverige har naturtillgångar och kan med hjälp ge något exempel. Du kan ge exempel på några olika material.
Du känner till att Sverige har naturtillgångar och kan ge något exempel. Du kan ge några exempel på några olika material och känner till att de har ett kretslopp.
Du känner till att Sverige har naturtillgångar och kan ge flera exempel. Du kan namnge olika material och förklara hur deras materials kretslopp är.
Vatten och luft
Kunna förklara vattnet kretslopp. känna till vilka ämnen som finns i vatten och luft.
Du kan förklara vattnets kretslopp ett enkelt sätt om du har en bild till hjälp. Du känner till att vatten och luft är gjorda av olika ämnen.
Du kan förklara vattnets kretslopp både med enkel text och bild. Du känner till att vatten och luft är gjorda av olika ämnen samt ge exempel på dessa ämnen.
Du kan förklara vattnets kretslopp både med mer text och bild. Du känner till att vatten och luft är gjorda av olika ämnen samt kan berätta vilka ämnen det är.
Klimat
Känna till hur klimatet är i Sverige, olika vädersymboler och hur de används.
Du känner till att vi har olika klimat i Sverige. Du känner till att det finns olika vädersymboler och vad några av dem betyder.
Du känner till att vi har olika klimat i Sverige samt kan ge exempel på vilka klimat det är. Du känner till att det finns olika vädersymboler och vad de betyder.
Du känner till att vi har olika klimat i Sverige samt kan ge exempel på var i Sverige de olika klimaten finns. Du känner till att det finns olika vädersymboler, vad de betyder samt hur de används.
Begrepp
Du använder geografiska begrepp som t.ex. naturtillgång och klimat på ett enkelt sätt när du talar eller skriver om geografi.
Du använder geografiska begrepp som t.ex. naturtillgång och klimat på ett utvecklat sätt när du talar eller skriver om geografi.
Du använder geografiska begrepp som t.ex. naturtillgång och klimat på ett välutvecklat sätt när du talar eller skriver om geografi.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: