Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teamplan - Omsorg, utveckling och lärande - Ht20/Vt21 Lönneberga

Skapad 2020-08-17 17:32 i Hultets förskola Partille
Teamplan, Furulunds förskolor
Förskola
2.2 Omsorg, utveckling och lärande Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.

Innehåll

MÅLFORMULERING - Vart ska vi?

 Vi vill att barnen ges möjlighet att utvecklas i sin takt, i sitt sociala samspel, i sin nyfikenhet och kreativitet.

 

STRATEGIER - Hur gör vi?

- Vi erbjuder olika lärmiljöer.

- Vi delar in barnen i mindre sammanhang.

- Vi ger barnen tid att utforska på individnivå och gruppnivå.


RESULTAT - Hur blev det?

Hur har vi gett barnen förutsättningar och möjligheter att utvecklas mot våra mål?

 

Lärmiljöer är i ständig förändring. Vi kan bli bättre på att arbeta i mindre sammanhang.

 

ANALYS - Var är vi?

Vad har bidragit till att det blev som det blev? (T.ex. arbetssättet, förhållningssättet, miljö och material?)

 

Vad har varit särskilt framgångsrikt? (T.ex. arbetssättet, Förhållningssätt, miljö, material)

Vilket lärande och utveckling ser vi hos barnen i riktning mot målen? 

Hur märks det i barngruppen?

Beskriv vad vi behöver: Förändra? Lägga till? Ta bort? Förbättra?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: