Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2020-08-17 19:13 i Förskolan Vipan Kristinehamn
Förskola
På ett spännande och roligt sätt ska vi försöka ge barngruppen tillgång till olika sätt hur man kan se på matematik.

Innehåll

Nuläge: Barngruppen består av 16 stycken barn i ålder från 1 till 3 år, vilka har olika intresse och kunskap om matematik.

Mål:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa ett resonemang.

Arbetssätt: 

 • Vi räknar antal: barn, saker, dagar, 
 • Vi gör räkneramsor och sånger med antal.
 • Vi pratar om hel, halv, när vi delar och äter frukt.
 • Vi gör experiment.
 • Vi använder rätta begreppen för formerna och benämner med höger och vänster.
 • Vi använder lägesord och motsatsord.
 • Vi lägger pärlplattor och pussel.
 • Vi bygger med lego enligt ritning

 

 

Vetenskaplig forskning

Tidningen Förskolan 

Artikel ”Forskning om matematik” 

7 okt 2010

 

Camilla Björklund, som forskar om de yngsta barnens matematiklärande och undervisar vid Enheten för barnpedagogik i Jakobstad i Finland, sammanfattar sin och andras forskning och teoribildning om små barns matematiska tankeutveckling och matematiklärande. Hon poängterar lärarens roll eftersom läraren till stor del skapar möjligheter och begränsningar för barns lärande i förskolan.

Beroende på hur läraren betraktar och förstår matematik agerar hon eller han på olika sätt gentemot barn i olika åldrar. Läraren har till uppgift att stödja barn i utforskandet och möjligheterna till att upptäcka likheter och olikheter och att urskilja relationer mellan föremål och företeelser i omvärlden.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: