Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen

Skapad 2020-08-17 19:44 i Furulunds skola Partille
Hur fungerar det i naturen?
Grundskola 4 – 6 Biologi
I det här temat ska vi lära oss vad biologi är samt fakta om hur naturen ser ut i Sverige och vilka växter och djur som lever där.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, naturbruk och miljö. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Utifrån kursplanens syfte

Vi arbetar mot följande mål ifrån kursplanens syfte:

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

Utifrån det centrala innehållet ska eleverna utveckla sin förmåga att

Arbetssätt och undervisning

I klassrummet arbetar vi med muntliga genomgångar Litteratur: Puls Biologi- Naturen, diskussioner, enskilt arbete samt grupparbete. Vi får även in ämnet bild då vi arbetar med visuella näringskedjor samt fotar djur och växter som eleven lägger in i sina dokument.

Vi går ut i skogen och gör enkla undersökningar och samlar material.

Vi tittar på filmer om djur och natur. Vi använder oss av Clio- där arbetar man med det läraren har tilldelat dig. Du kan lyssna el läsa texten och sedan svara på frågor individuellt. På Clio arbetar också de som behöver extra utmaningar med extra uppgifter.

Visa vad du lärt dig

Under temats gång visar du vad du har lärt dig genom att vara aktiv på lektionerna, under grupparbeten och under egna arbeten. 

Temat avslutas med ett förhör där du får visa att du har nått målen för det här arbetsområdet. Du ska kunna svara på följande:

 • Vad är biologi?
 • Hur ser naturens mönster i Sverige ut?
 • Vad händer i naturen vid de olika årstiderna?
 • Vad är ett ekosystem?
 • Förklara hur allt i naturen är beroende av varandra.
 • Vad är en näringskedja och hur fungerar det?
 • Vad är fotosyntes och hur fungerar det?
 • Ge några exempel på vanligt förekommande växter samt hur de olika typerna av växter sprider sig.

 • Ge några exempel på vanligt förekommande djur, var och hur de lever.

Tidsram

Vi kommer att arbeta med detta under aug-sept ht-20.

Bedömning

Se aktuell matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: