👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och tals användning åk 9

Skapad 2011-12-17 15:54 i Kyrkerörsskolan Falköping
Tal och tals användning
Grundskola 9 Matematik
Vad finns det för olika typer av tal? Hur räknar man med dessa olika talsorter?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Tal och tals användning åk 9 v. 34-43

E
C
A
Metod
Att kunna utföra beräkningar med tal i decimalform, bråkform, negativa tal och tal i potensform
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Godtagbar
God
Mycket god
Begreppsförmåga
Att kunna använda och förstå innebörden i de ämnesspecifika begreppen samt kunna förklara hur begreppen relaterar till varandra.
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Godtagbar
God
Mycket god
Problemlösningsförmåga
Att kunna lösa problem på ett ändamålsenligt sätt.
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Godtagbar
God
Mycket god
Kommunikationsförmåga
Förmågan att redovisa sina lösningar
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Godtagbar
God
Mycket god
Resonemangsförmåga
Förmågan att argumentera för ett ställningstagande och att förklara hur man tänker
 • Ma  E 9
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
 • Ma  A 9
Godtagbar
God
Mycket god