👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik 4-6

Skapad 2020-08-18 07:46 i Särskolan Sjöbo
Grundsärskola 4 – 6 Teknik
Vi bygger med olika material och lär oss olika tekniker.

Innehåll

Konkretiserade mål:

* Du ska vara delaktig i att diskutera hur några föremål är byggda och fungerar.

* Du ska kunna använda några ämnesspecifika ord.

* Du ska kunna medverka i att bygga enkla föremål både egna och efter instruktion.

* Du ska dokumentera ditt arbete.

 

Undervisning - arbetssätt:

Vi tittar på film. Gör undersökningar i vår närmiljö. Vi bygger med olika material och testar olika konstruktioner. Vi tittar på och resonerar kring hur olika byggnader är byggda.

 

Elevinflytande:

Möjlighet att påverka arbetssätt och innehåll utifrån elevens intresse, förutsättningar och behov.

 

Bedömning:

Du är delaktig i diskussioner och kan dokumentera ditt arbete. 

Du kan använda några ämnesspecifika ord.

Du kan medverka i att bygga enkla föremål både egna och efter instruktion.

 

Kopplingar till läroplanen:

* Skolans mål är att varje elev successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och

* Läraren ska svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer.

 

Syfte:

Ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om tekniska lösningar i vardagen och hur de fungerar.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om ämnesspecifika ord. 

Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om hur olika problem kan lösas med hjälp av teknik.

 

Centralt innehåll:

* Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas. 

* Dokumentation, till exempel i form av skisser, bilder, samt fysiska och digitala modeller.

* Instruktioner, till exempel till enkla byggsatser.

* Ord, begrepp och symboler inom ämnet teknik för att till exempel samtala om teknik och utvärdera arbetsprocessor. 

 

 

Uppgifter