Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekonomi

Skapad 2020-08-18 08:27 i Tanneforsskolan Linköping
Ekonomi
Grundskola 6 Samhällskunskap
Vad är ekonomi? Ekonomi handlar främst om pengar, hur du tjänar pengar, var de kommer ifrån och vad pengarna används till. Ekonomin kan vara för en person, för en familj, för en kommun eller för ett helt land.

Innehåll

Mål för arbetsområdet:

Det här kommer du att lära dig:

- Att förklara hur ekonomin fungerar för en familj och vad som behövs för att en familj ska ha en tryggad ekonomi. 

- Begreppen inkomst och utgift samt att ge exempel på både inkomster och utgifter.

- Att använda centrala begrepp.

- Att förklara sambandet mellan arbete och lön och hur skatt fungerar för samhället.

- Att beskriva olika anledningar till att vi behöver betala skatt och vad skatterna används till.

- Att resonera om hur ekonomi och hållbar utveckling kan påverka varandra.

- Att resonera om orsaker till löneskillnader.

 

Arbetssätt:

Så här kommer vi att arbeta:

- Gemensamma genomgångar, samtal och diskussioner.

- Läsa texter och besvara frågor, skriftligt och muntligt.

- Titta på, samtala om och diskutera filmer.

- Träna centrala begrepp med bilder och begreppslistor.

 

Bedömning

Dina förmågor kommer att bedömas genom:

- Att observera hur du deltar och resonerar i samtal och diskussioner.

- Muntliga/skriftliga prov som innehåller såväl flervalsfrågor som uppgifter där du får beskriva och resonera.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Digitaliseringens betydelse för individen, till exempel ökade möjligheter till kommunikation och elektronisk handel.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: