👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

7c1 Grundläggande kemi och kemiska reaktioner

Skapad 2020-08-18 08:44 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 Kemi
Ämnet kemi förklarar världen omkring oss med hjälp av olika modeller. Tack vare vetskapen om att allt består av atomer och molekyler öppnar sig en helt ny värld för oss människor. Vi kan förklara vad som händer när järn rostar, när trä brinner och vad som händer när vatten fryser och kokar.

Innehåll

 

Vad ska vi lära oss under arbetsområdet

 • Att allting omkring oss är uppbyggt av atomer och molekyler.
 • Att ingenting förintas, allting omvandlas.
 • Hur man använder kemiska modeller, begrepp och teorier i förklaringar av saker som händer omkring oss och i en laborationssal
 • Viktiga ord och begrepp inom grundläggande kemi
 • Skillnaden mellan atomer och molekyler
 • Skillnaden mellan grundämnen och kemiska föreningar
 • Skillnaden mellan kemiska föreningar och fysikaliska omvandlingar
 • Att balansera en enkel reaktionsformel
 • Vanliga sorters blandningar, lösningar, uppslamningar och emulsioner
 • Hur man kan separera de olika ämnena i en blandning

 

 • Hur man skriver en laborationsrapport
 • Vad man behöver tänka på när man är i en laborationssal och utför olika experiment.
 • Hur man utför laborationer på ett säkert sätt.
 • Laborationsmaterial - Till exempel E-kolv, bunsenbrännare och provrör.

Hur ska vi lära oss

 • Vi utgår från Kemi Direkt, kapitel 1 "Kemins grunder". Sid 1-43.
 • Korta genomgångar och gruppdiskussioner.
 • Att svara på frågor och ställa frågor i klassrummet.
 • Jobba med instuderingsfrågor och enskild läsning följt av gemensamma genomgångar.
 • Filmer.
 • Laborationer.

Grovplanering

V35: Uppstart av området, introfilm och genomgång av planering, lab 1: Säkerhet och labbutrustning

V36: Teoriavsnitt: Kemins grunder, lab 1: Säkerhet och labbutrustning

V37: Teoriavsnitt: Atomer, molekyler..., lab 2: Kemisk reaktion A

V38: Teoriavsnitt: Ämnes egenskaper, lab 2: Kemisk reaktion A

V39: Teoriavsnitt: Rena ämnen och blandningar, lab 3: Kemisk reaktion B

V40: Teoriavsnitt: Att separera ämnen, lab 3: Kemisk reaktion B

V41: Teoriavsnitt: Ämnen kan förändras, lab 4: Balansera reaktionsformler

V42: Teoriavsnitt: Det brinner, repetition av hela området, lab 4: Balansera reaktionsformler

V43: Repetition och prov

 

Hur ska lärandet bedömas

 • Aktivt deltagande under lektioner och laborationer.
 • Mindre läxförhör, muntliga/skriftliga/quiz.
 • Ett avslutande prov.
 • Utförda laborationer, deltagande och inlämnade laborationsrapporter.

 

Länkar till filmklipp och annat material

Översikt grundämnen och atomer, molekyler: https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V1784

Egenskaper vätskor, tre faser, temperatur: https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V6056

Upptäckter inom kemins historia: https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V5349

Fast, flytande, gasformig: https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V4836

Rena ämnen och blandningar: https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V4837

Olika lösningar: https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=EDUS7452

Kemiska reaktioner: https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V4577

Koldioxidsläckning: https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=U103211-06

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Generell bedömningsmatris kemi uppdaterad vt 16

Kemi

E
C
A
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera och med enkla motiveringar beskriva konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera och med utvecklade motiveringar beskriva konsekvenser.
Eleven kan samtala och diskutera och med välutvecklade motiveringar beskriva konsekvenser.
Undersökningar
Eleven kan genomföra systematiska undersökningar utifrån givna planeringar och kan bidra med enkla frågeställningar och slutsatser.
Eleven kan genomföra undersökningar och formulera egna enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. Eleven kan även dra utvecklade slutsatser.
Eleven kan genomföra undersökningar och formulera egna frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Eleven kan även dra välutvecklade slutsatser.
Säkerhet
I undersökningarna använder eleven utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Kunskaper
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.