Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO: Förändringar åk 3 ht

Skapad 2020-08-18 09:01 i Gubbängsskolan Stockholm Grundskolor
Vilket är det snabbaste sättet att smälta en isbit? Hur kan man dela upp en blandning av vatten och grus? Vad är en gas? Det är några exempel på frågor som vi kommer att arbeta med i NTA- temat Förändringar. Du kommer att få göra uppdrag tillsammans med en kompis där ni utifrån förutsägelser och undersökningar får fram resultat som ni dokumenterar på olika sätt, i bild och text. Våra gemensamma samtal kring uppdragen sammanfattar det vi lärt oss.
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Vilket är det snabbaste sättet att smälta en isbit? Hur kan man dela upp en blandning av vatten och grus? Vad är en gas? Det är några exempel på frågor som vi kommer att arbeta med under höstterminen i NTA- temat Förändringar. Du kommer att få göra uppdrag tillsammans med en kompis där ni utifrån förutsägelser och undersökningar får fram resultat som ni dokumenterar i bild och text. Våra gemensamma samtal kring uppdragen sammanfattar det vi lärt oss. NTA betyder naturvetenskap och teknik för alla.

Innehåll

Arbetsområden

Det här temat handlar om
• olika tillstånd hos materia – fast, flytande och gas
• förändringar hos materia – smälter, stelnar, fryser, avdunstar, kondenserar, kemiska reaktioner
• att separera ämnen från varandra
• egenskaper hos olika fasta ämnen, vätskor och gaser

 

Material

Vi använder oss av det material som finns i NTA-lådan till våra uppdrag.

 

Arbetssätt

Du kommer att jobba i lärpar och ni ska göra olika uppdrag tillsammans.

Efter varje uppdrag sammanfattar vi våra resultat i diskussioner i klassen. Sedan dokumenterar ni era resultat i text och bild.

 

Kunnamål 

 • göra förutsägelser/ställa hypoteser
 • genomföra uppdrag enligt instruktioner
 • utvärdera, jämföra och diskutera kring resultatet av uppdragen
 • dokumentera uppdragen med text och bild
 • beskriva vattnets olika former 
 • beskriva hur man separerar en blandning eller lösning

Redovisningsform 

Du redovisar dina kunskaper genom att delta i diskussionerna vi har efter varje uppdrag.

Du redovisar också vad du har lärt dig med din dokumentation med text och bild. 

Begrepp 

 • fast, flytande, gas
 • frysa, smälta, avdunsta, kondensera
 • blandning, lösning
 • separera, filtrera, kemisk reaktion

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: