👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2020-08-18 09:34 i Förskolan Mullhyttan Lekeberg
Förskola
Vatten, vatten bara vanligt vatten... Vatten finns överallt, runt omkring oss. Det är ett spännande element som går att undersöka och jobba med under en längre tid.

Innehåll

Var är vi?

Vi ser att barnen är intresserade av vatten och det är något som alla barn någon gång kommer i kontakt med. Det väcker barnens nyfikenhet, lust och lekfullhet i alla åldrar. 

Vart ska vi?

Vi vill att barnen ska:

 • Få möjlighet att leka och undersöka vatten i olika former.
 • Få en förståelse för att vara rädda om vattenresurserna 
 • Upptäcka djur och natur i sjöar och vattendrag
 • Använda sopsamlarmonster som maskotatar
 • Lära känna sopsamlarmonstren AquaLiv och Towalett

Hur gör vi?

 • Sopsamlarmonster
 • Green Screen
 • Experiment
 • Utforskande och undersökande arbetsätt
 • Vattenlek
 • Bildstöd
 • Olika medier
 • Skapande

Hur blev det?

Hur gick det?

Varför blev det så? 

Vad fångade barnens intresse?

Hur går vi vidare?

Vilka svårigheter stötte vi på?

 

Har vi uppnått de mål vi satte upp?

Hur har vi arbetat i enlighet med läroplanens mål?

Vad har hänt kring gruppens utveckling och lärande?

Vad tycker/upplevde barnen?

Vad har vi lärt oss?

Vad behöver vi utveckla/förändra?

Vilka lärdomar tar vi med oss?

Uppgifter

 • Green screen- Finns i sjön

 • Snabbt vatten

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18