Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bästa världen Vallastadens skola 2020

Skapad 2020-08-18 09:20 i Testgrundskolan i Linköping Linköping
Grundskola 5 Kemi Svenska som andraspråk Svenska Biologi Geografi
Vi har bara ett jordklot och i en värld där vi ständigt blir fler människor är vår tids stora utmaning att ta vara på de resurser vi har. Hur gör vi det? Hur hänger allt ihop? Och vad kan var och en göra för att bygga ett hållbart samhälle? Målet i sikte är - Bästa världen!

Innehåll

Undervisning

 • Innan besöket på Kolmården, kommer vi att titta på filmerna från Tekniska Verkens hemsida. Syftet är att förbereda eleverna inför besöket. De får sedan skriva en kort text om vad de tror att besöket kommer handla om samt att vad de kommer att uppleva. 

 • Under besöket kommer vi att fotografera och dokumentera besöket som sedan kommer att använda i en videoutställning med QR-koder.

 • Efter besöket kommer eleverna att få skriva en återberättande text för hand, där de skriver om vad de har lärt sig och deras upplevelse av besöket. Texter och bilder kommer sedan att presenteras under en utställning på skolan.

Bedömning

 • Vi bedömer din förmåga att producera en återberättande text samt innehållet och strukturen av din återberättande text.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6

Matriser

Sv Bi Ke Ge SvA
Världen, jag och miljön

Diskutera, lyssna och argumentera

Samtala om och diskutera enkla frågor angående ekologisk hållbarhet, energi och teknik.
Grundnivå
Godkänt åk 5
Godkänt åk 6
Utökad nivå
Ekologiska fotavtryck och framställning av el.
Eleven kan ställa frågor och framföra åsikter om vår närmiljö och ekologisk hållbarhet utifrån enkel kunskap om energikällor.
Eleven kan samtala och diskutera enkla frågor om vår närmiljö och ekologisk hållbarhet. Eleven kan ställa frågor och framföra åsikter grundat på kunskap om olika energikällor.
Eleven kan samtala och diskutera enkla frågor om vår närmiljö och ekologisk hållbarhet. Eleven kan ställa frågor och framföra och bemöta åsikter, grundat på kunskap om olika energikällor, på ett sätt som till viss del för samtalen framåt.
Eleven kan samtala och diskutera enkla frågor om vår närmiljö och ekologisk hållbarhet. Eleven har mycket goda kunskaper om olika energikällor och kan använda den för att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt för samtalen framåt (Du bildar dig egna uppfattningar utifrån diskussionen som du kan motivera med fakta.)

Söka fakta

Söka naturvetenskaplig information och kunna föra ett resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Grundnivå
Godkänt åk 5
Godkänt åk 6
Utökad nivå
Var finns informationen och vad kan vi lita på?
Eleven kan med visst stöd söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor.
Eleven kan med visst stöd söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om trovärdighet/användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om trovärdighet/användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om trovärdighet/användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: