Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Senaste nytt - Hur jag skriver en artikel

Skapad 2020-08-18 09:26 i Jernvallsskolan Sandviken
Eleverna ska lära sig hur man skriver en tidningsartikel
Grundskola 5 Svenska
Du ska få arbeta med textgenren återberättande text där du ska få lära dig hur man skriver en tidningsartikel.

Innehåll

Planering:

Steg 1: Hur en tidningsartikel är uppbyggd, med rubrik, ingress och brödtext.

Steg 2: Vilka språkliga drag som används i tidningsartiklar som verb i preteritum (dåtid), beskrivande verb och ämnesspecifika ord, hur man återger vad någon sagt genom direkt och indirekt tal samt skilja på fakta och åsikt.

Steg 3: Vi tränar tillsammans i klassen på att skriva en gemensam artikel och använder oss av det vi lärt oss.

Steg 4: Planering och skrivande av egen artikel.

Uppgifter

 • Tidningsartikel

 • Tidningsartikel

 • Senaste nytt

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6

Matriser

Sv
Skriva en tidningsartikel

Tidningsartikel

 • Sv  4-6   Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
Aspekt 1
 • Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: