Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik kap 2 Samband och förändringar

Skapad 2020-08-18 09:49 i Gubbängsskolan Stockholm Grundskolor
Detta är Gubbängsskolans mall.
Grundskola 9 Matematik
Vi människor har ett behov att kunna tolka, förstå och förklara saker i världen omkring oss. Det kan vara små saker som att förstå hur kostnaden för ett mobilabonnemang påverkas av antalet samtalade minuter, eller stora saker som sambandet mellan hur snabbt polarisen smälter och mängden koldioxid som släpps ut. För att matematiskt kunna studera och förstå samband och förändringar kan man ta hjälp av funktionsbegreppet. I det här kapitlet kommer du arbeta med samband, funktioner och procentuella förändringar.

Innehåll

 

Arbetsområden - Samband och förändringar

Tidsperiod vecka 41 till vecka ca 45

Material läromedel PRIO 9, filmer tex youtube, digitala plattformer, 

Arbetssätt

Arbetsformen kommer att vara: Enskilt, Par, Grupp, Helklass

Arbetssättet kommer varieras genom: Genomgångar, Eget arbete, olika Aktiviteter, Gruppuppgifter
Diskussioner och reflektioner

Kunnamål

- Läsa av diagram, tolka grafer och skriva formler
- Skriva och tolka räta linjes ekvation
- Beräkna procentuell förändring med förändringsfaktor
- Beräkna upprepad procentuell förändring

Redovisningsform Skriftligt prov under v. 44 (ca)

Begrepp variabel, funktion, graf, linjär funktion, proportionalitet, räta linjens ekvation, procent, förändringsfaktor, procentuell förändring

Planering veckovis övningsblad bifogat nedan

 

Vecka

Innehåll

41

2:1 Vad är en funktion

Extrauppgifter Övningsblad 2.1 Funktioner

Film: https://www.youtube.com/watch?v=vvJtQyTUc54

 

42

 

2:2 Linjära funktioner

Extrauppgifter Övningsblad 2.2 Linjära funktioner

Film: https://www.youtube.com/watch?v=UrvVcHsSmbw

 

2.3 Räta linjens funktion

Extra uppgifter Övningsblad 2.3 Räta linjens ekvation

 

43

2:4 Procentuell förändring

Extrauppgifter 

Övningsblad 2.4 A Beräkna delen, andelen och det hela

Övningsblad 2.4 B Förändringsfaktor

Film: https://www.youtube.com/watch?v=xnjwBlL06G0

https://www.youtube.com/watch?v=3HhflviRceM

https://www.youtube.com/watch?v=UmAWKEZralg

 

2:5 Upprepad procentuell förändring

Extrauppgifter Övningsblad 2.5 Upprepad procentuell förändring

Film: https://www.youtube.com/watch?v=CdRP7iLkSTc

 

45

REP E, C, A PROV kap 2

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: