Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Sagoskogen

Skapad 2020-08-18 10:36 i Önnestads skola Kristianstad
Grundskola 1 Svenska som andraspråk Svenska
Språket är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar det är också så vi får veta hur andra känner och tänker. Det är därför viktigt att ha en stabil språklig grund att luta sig mot!

Innehåll

Svenskan delas upp i tre delar läsa, skriva och samtala, tala och lyssna. 

Målen för läsa:

Kunna lyssna och följa med i handlingen när någon läser högt. 

Känna till att det finns olika typer av texter.

Kunna läsa själv. 

 

Målen för skrivning:

Känna igen alla bokstäverna och vet hur de låter.

Kunna forma alla bokstäverna. 

Prova att skriva för att komma ihåg och berätta.

Skriva enklare meningar.

 

Målen för Samtala, tala och lyssna:

Att i grupp kunna berätta och lyssna.

Kunna återberätta händelseförlopp så att andra förstår vad jag menar.

Kunna ge och ta muntliga instruktioner. 

Kunna förklara för andra hur jag tänker.

I huvudsak kunna hålla mig till ämnet. 

 

Arbetsgång:

Under året kommer vårt arbete utgå från ett material som heter Sagoskogen. En plats som barnen skapar och där de sedan är aktiva medaktörer i det fortsatta skapandet och lärande. Varje vecka flyttar det in en ny figur som representerar en bokstav. Detta bidrar med ett visst överraskningsmoment då vi inte vet vem som ska komma. Denna figur och bokstaven som den representerar blir veckans huvudsakliga arbetsområdet. Vi kommer träna på bokstävernas ljud och form både gemensamt men också enskilt i text, i samtal och bild. Parallellt med bokstaven som är i fokus för veckan kommer vi arbeta med högläsning, prepositionerna och meningsuppbyggnad (stor bokstav, punkt eller andra skiljetecken, samt meningars innehåll). 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3

Matriser

Sv SvA
Svenska

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Läsa
Eleven kan lyssna och följa med i handlingen vid högläsning.
Läsa
Eleven känner till och kan uppge några olika typer av texter, till exempel: fakta, instruktion, berättelse och saga.
Läsa
Eleven kan läsa själv, har "knäckt" läskoden.
Läsa/Skriva
Eleven känner igen alla bokstäverna och vet hur de låter.
Skriva
Eleven kan forma alla bokstäverna.
Skriva
Eleven provar att skriva för att komma ihåg och/eller berätta.
Skriva
Eleven skriver enkla meningar.
Samtala, tala och lyssna
Eleven kan i grupp berätta för andra och lyssna på vad andra berättar.
Samtala, tala och lyssna
Eleven kan återberätta ett händelseförlopp så att mottagaren förstår.
Samtala, tala och lyssna
Eleven kan ge och ta muntliga instruktioner.
Samtala, tala och lyssna
Eleven kan delge och förklara vad den tänker för andra.
Samtala, tala och lyssn
Eleven kan i huvudsak hålla sig till ämnet vid ett samtal eller en diskussion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: