Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi - är vetenskapen som behandlar samspelet mellan organismer och den miljö de lever i.

Skapad 2020-08-18 10:26 i Landvetterskolan Härryda
Växter och djur i vår närmiljö och vad de behöver för att leva och växa i samspel med resten av naturen.
Grundskola 4 Biologi Fysik Kemi Teknik
Vi kommer att jobba med vad växter och djur behöver för att leva och växa. Vi tittar på samspelet i naturen. Fotosyntes kommer vi att arbeta med på olika sätt. Vi kommer att se på ekosystem och ekosystemtjänster. Vi kommer också att titta närmare på olika djurgrupper.

Innehåll

Syfte och de kunskaper/förmågor eleverna ska utveckla

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om
biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva
och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om
naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om
kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om kemiska processer
och materiens egenskaper och uppbyggnad utifrån egna upplevelser och aktuella
händelser.

Följande förmågor kommer vi att fokusera på under detta arbetsområde:

Analysförmåga- förstå varför något är på ett visst sätt och kunna förklara det. 
Begreppslig förmåga- förstå olika begrepp, d.v.s. nya ord som används inom ett visst ämne t.ex. ordet/begreppet mångfald. Kunskaper om hur experiment kan genomföras och kan dokumenteras.

Vi kommer att arbeta så här;

Vi kommer att diskutera, läsa, se på film, gå ut i naturen, sortera och bestämma växter och djur. Vi kommer att arbeta med ett vetenskapligt arbetssätt, laborera, ställa hypoteser och skriva labbrapporter.

Uppgifter

 • Svampkviss

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  C 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  C 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Bi  C 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
  Bi  C 6
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
  Bi  C 6
 • Eleven kan också förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  C 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  C 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också förklara och visa på något enkelt samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med relativt god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  C 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
  Ke  C 6
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  C 6
 • Eleven kan även föra utvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  C 6

Matriser

Fy Bi Tk Ke
Ekologi

Nivå 1
Grundläggande/enkel nivå
Nivå 2
Utvecklad nivå
Nivå 3
Välutvecklad nivå
Jag känner till vad fotosyntesen är och kan förklara hur den fungerar.
Jag förklarar till viss del på egen hand och kan med viss hjälp redogöra för fotosyntesen.
Jag kan på egen hand ganska säkert och utförligt förklara vad fotosyntesen är och hur den fungerar.
Jag kan helt på egen hand säkert och mycket utförligt förklara vad fotosyntesen är och hur den fungerar.
Jag kan förklara hur olika växter och djur samspelar med den miljö de lever i.
Jag kan till viss del förklara hur några olika växter och djur samspelar med den miljö den lever i.
Jag kan på egen hand och ganska säkert förklara hur olika växter och djur samspelar med den miljö de lever i.
Jag kan helt på egen hand utförligt förklara hur olika växter och djur samspelar med den miljö de lever i.
Jag känner till namn på vanligt förekommande växter och djur i vår natur.
Jag känner till några vanligt förekommande växter och djur i vår natur.
Jag känner till flera vanligt förekommande växter och djur i vår natur.
Jag känner till många vanligt förekommande växter och djur i vår natur.
Jag kan genomföra och dokumentera laborationer med växter och djur och dra slutsatser av resultatet.
Jag kan genomföra enkla laborationer och göra enkla dokumentationer. Jag kan dra enkla slutsatser av resultatet.
Jag kan genomföra laborationer och göra dokumentationer som tydligt visar resultat och slutsats. Jag kombinerar bilder och text.
Jag kan genomföra laborationer och göra dokumentationer som tydligt visar resultatet. Jag resonerar medvetet och väl grundat kring slutsatsen. Jag kombinerar bilder med text på ett medvetet sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: