Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Välkommen Läsårsplanering 2020/2021 اللغة العربية

Skapad 2020-08-18 10:39 i Hagagymnasiet Borlänge
I ämnet arabiska som andraspråk kommer eleverna att få utveckla sina kunskaper i det arabiska språket.
Grundskola 1 – 9 Modersmål
I ämnet arabiska kommer eleverna att få utveckla sina kunskaper i det arabiska språket.

Innehåll

Centralt innehåll

Undervisning i arabiska språket syftar till att eleven förbättrar sina kunskaper i det arabiska språket. Vi kommer att koncentrera oss i följande saker under läsåret (se kopplingar till läroplan nedan):

Arbetssätt

Vi kommer att ha ett varierande arbetssätt:

 • en tydlig genomgång  med hjälp av bildstöd
 • pedagogiskt lärmaterial
 • högläsning där vi samtalar om texten och dess innehåll
 • egen lästräning
 • skrivuppgifter om ämnet.
 • använda datorn som hjälpmedel
 • använda olika program på datorn som tränar både ord- och läsförståelse 

 • Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: