Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghet ÄDK förskoleklass Öjersjö brunn

Skapad 2020-08-18 10:49 i Öjersjö Brunn Partille
Grundskola F
Förskoleklassen är helt ny och för att skapa trygghet behöver de lära känna varandra och oss pedagoger. En viktig del är att lära sig alla elever och pedagogernas namn i klassen.

Innehåll

 

Lärandemål:
Utveckla förmågan att kunna varandras namn, 
både elever och pedagoger

 

Innehållsstruktur/Teoretiska aspekter

                                

Namn

Varje elev kan namnen på alla elever i klassen samt namn på pedagoger.

     

Tidigare erfarenheter

     

Elever har olika svårt att lära sig namnen. 

Det uppstår en osäkerhet mellan elever i lek då de inte vet vad klasskamraten heter.

 
   

Troliga kritiska aspekter

     

Barn inte vågar delta

 
   

Elev-

uppfattningar

     
 


   

Kritiska aspekter

     

När vi pedagoger har lärt sig oss namnen så tappar vi att eleverna får fortsätta träna.

De som inte syns i gruppen och är mer tillbakadragen tar längre tid att lära   

 

 

LEKTIONSPLANERING

 

Morgonsamling:

Namnsånger:
-Kan du säga vem är du
-Vad vore livet
-Tjena tjena
-Tjena tjena tjejen kan du säga ditt namn
-Vad heter du då?

 

Upplägg:


Varje morgon startar vi dagen med att sjunga
olika namnsånger. För att variera de olika
namnsångerna så finns på tavlan finns fem olika lappar,
i fem olika färger. Varje lapp innebär var sin namnsång. 
Vi drar ett barns namn och barnen får komma fram till 
och välja en lapp/namnsång.

 

Utvärdering av morgonsamling med namnsånger:
Vi har kommit igång med ett större fokus på namnsånger. Även om eleverna har kommit en bit på väg men vi upplever att vi behöver vi fortsätta.

Hur går vi vidare:
 

Namnlekar:


-Ballongleken 

-Skynke
-Den hemliga dirigenten

 

 


-Zombie

 

 

 


-Vatten i skon 


 

 

 

Posten går

Upplägg:


-Ballongleken - man säger en klasskamrats namn
och kastar ballongen till hen.

Skynke -två barn går ut ur klassrummet. Ett av
de barnen som är kvar i klassrummet ska nu
ställa sig bakom skynket. De två barnen kommer in
igen och försöker komma på vem som står bakom skynket.

Den hemliga dirigenten- ett barn går ut. Någon blir i hemlighet
dirigent. Barnet ska nu komma in igen.
Dirigenten bestämmer nu hur barnen ska klappa händerna.
Bestämmer hur och takten. Barnen ska nu klura ut vem som
är den hemliga dirigenten.

-Zombie-vi leker att pedagogen är zombie. Alla står utspritt
i klassrummet. Pedagogen går långsamt med händerna
utsträkta och går mot ett barn. Barnet ska då säga sitt namn 
innan "zombien" kommer fram och nuddar med händerna.
När barnet sagt sitt namn vänder "Zombien" sig och börjar 
gå mot nytt barn. Osv.


Vatten i skon - barnen delas in i två grupper. En grupp sitter
kvar på samlingsmattan. Den andra gruppen går ut ur
klassrummet. De som sitter på samlingsmattan får ett namn
var av de som har gått ut. Barnen ska sedan komma in en 
och en och gå fram till ett av barnen och fråga: vatten i skon?
Om det var "rätt" barn så svarar barnet "ja, vatten i skon".
Om det var fel barn så får barnet gå ut igen och får snart
en ny chans att fråga ett annat barn. Leken är slut när alla
barn har hittat rätt barn.

 

Pedagog säger posten går mellan Pelle och Lotta. Då ska Pelle 
Lotta byta plats.

 

Hur går vi vidare:
Vi fortsätter med grupplekar med fokus
samarbete.

 Utvärdering av lekarna:

Vad har eleverna lärt sig?

Förskoleklassen var helt ny men vi märker att gruppen upplevs tryggare, de har lärt känna varandra och oss pedagoger genom lustfyllda lekar. 

Varandras namn, samarbeta, turtagning, ta instruktioner, lyssna på varandra, nya ord.


Analys

Hur har de lärt sig det och varför?

Eleverna har fått utföra lustfyllda lekar, för att på ett lekfullt
sätt, lära känna varandra och lära sig varandras namn.


Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
    Gr lgr11
  • Centralt innehåll
  • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
    Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: