Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 1

Skapad 2020-08-18 10:54 i Rönnängs skola Tjörn
Grundskola 1 Musik
Undervisningen ska göra det möjligt för eleverna att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel.

Innehåll

 

Undervisning:

Vi arbetar med sång, ramsor och lek. Eleverna får hitta takt och rytm i olika musikstycken. Vi kommer även att arbeta med rörelse och drama till musik. De ska också få möjlighet att utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik.

 

  Bedömning:

 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon rytm och tonhöjd.
 • Eleven kan på ett enkelt sätt uttrycka sig om egna musikupplevelser.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: