Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att läsa skönlitteratur

Skapad 2020-08-18 11:01 i Konradsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9
Under kommande veckor ska vi läsa en ungdomsroman tillsammans. Vi kommer att läsa ca.50 sidor per vecka och den mesta läsningen kommer att ske på egen hand. Boken finns tillgänglig på Legimus. Vi kommer att ha bokcirklar en gång per vecka, där varje elev har en uppgift till varje gång och när fyra veckor gått har gått har alla elever haft alla uppgifter en gång var.

Innehåll

 

Planering år 7-9

 

Att läsa skönlitteratur på svenska

 

 

Syftet med arbetsområdet Att läsa skönlitteratur är att du som elev ska

 

 

-       utveckla din förmåga att läsa med flyt

 

-       utveckla din förmåga att sammanfatta och kommentera olika texters innehåll

 

-       utveckla din förmåga att i muntliga och skriftliga framställningar formulera dig kring det lästa, t.ex. genom att delta i boksamtal och skriva läslogg

 

-       utveckla din förmåga genom att, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra resonemang kring det du läst.

 

 

I Undervisningen kommer du att få arbeta med följande

 

-       olika former av boksamtal där du får öva din förmåga att formulera dig kring det du läst

 

-       öva dig på strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden

 

-       skriva läsloggar där du övar din förmåga att i skrift formulera dig kring det du läst

 

-       läsa skönlitteratur, i grupp och enskilt för att du ska öva dig i att förstå och tolka innehållet i skönlitterära texter

 

 

Kunskapskrav och bedömning

 

-       bedömningen sker fortlöpande under boksamtalen och via läsloggen som jag hela tiden kommenterar för att du ska förbättra den

 

-       under boksamtalet hjälper jag dig vidare via kommentarer och frågor på innehåll och språk

 

De förmågor jag bedömer finner du i matrisen nedan: 

 

Bedömningsmatris läslogg

                

 

 

På väg

Nivå I

Nivå II

Nivå III

 

På en årskursanpassad nivå läsa med flyt.

 

 

Kan med stöd läsa olika texter.

Kan läsa olika slags texter med flyt och på ett i huvudsak fungerande sätt välja och använda lässtrategier utifrån olika slags texters särdrag.

Kan läsa olika slags texter med gott flyt och på ett ändamålsenligt sätt välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Kan läsa olika slags texter med mycket gott flyt och på ett ändamålsenligt och effektivt sätt välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

 

Läsa och förstå olika slags texter anpassade för årskursen.

 

 

 

Uppfattar delar av innehållet eller tydligt framhävda detaljer i texten. Hittar endast ”precis där”-frågor.

Kan förstå det huvudsakliga innehållet, väsentliga detaljer och tydliga budskap i texten.

Kan förstå innehållet såväl detaljer som budskap utifrån egna erfarenheter och omvärldsuppfattning.

Kan förstå innehållet såväl detaljer som budskap utifrån egna erfarenheter och omvärldsuppfattning och kan självständigt använda och dra slutsatser.

 

Läsa och analysera skönlitteratur anpassad för årskursen.

 

 

Kan med stöd göra analyser genom att föra enkla resonemang om budskap i skönlitteratur

Gör analyser genom att tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om budskap i skönlitteratur och relaterar då till

 

-egna erfarenheter,

-livsfrågor,

-omvärldsfrågor och

-kopplingar till upphovsman.

 

Drar till viss del underbyggda slutsatser om påverkan av de historiska och kulturella sammanhang som verket tillkommit i.

 

Gör analyser genom att tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap i skönlitteratur och relaterar då till

 

 

-egna erfarenheter,

-livsfrågor,

-omvärldsfrågor och

-kopplingar till upphovsman.

 

Drar relativt väl underbyggda slutsatser om påverkan av de historiska och kulturella sammanhang som verket tillkommit i.

Gör analyser genom att tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om texters budskap och relaterar då till

 

 

 

-egna erfarenheter,

-livsfrågor,

-omvärldsfrågor och

-kopplingen till upphovsman.

 

Drar väl underbyggda slutsatser om påverkan av det historiska och kulturella sammanhang som verket tillkommit i.

 

Tala på en årskursanpassad nivå:

-samtala

-diskutera

-argumentera

Behöver stöd för att samtala och diskutera, argumentera.

 

Kan delta i samtal med enkla och till viss del underbyggda argument.

Kan delta aktivt i samtal med underbyggda argument.

Kan föra samtal med bredd och fördjupning med underbyggda argument.

 

 

Skriva

 

 

Du kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

 

 

Du kan skriva texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation. I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.

 

 

Du kan skriva texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation. I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: