Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det svenska Östersjöriket 1611- 1718

Skapad 2020-08-18 11:19 i Sjöviksskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 – 6 Historia
Vi kommer att djupdyka i tidsepoken Östersjöriket som också kallas Stormaktstiden. Problematisera vad begreppet Stormaktstiden betyder, undersöka hur det var att leva under tidsepoken, gå igenom viktiga personer under tidsepoken, prata om vem som hade makten och hur vi kan veta så mycket om tiden.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta och elevinflytande

 • Vi kommer ha genomgångar, se film, arbeta med läroboken, diskutera tillsammans och svar på frågor.
 • Vi kommer att arbeta med Stockholmskällan arbeta källkritiskt med historiska källor.
 • Utflykter (covid-19?)
 • Arbeta med digitala enheterIKahoot
 • Begreppspapper
 • Rollspel/teater
 • Grupparbeten

Grovplanering

v. 35 s. 146-151 Intro & Gustav II Adolf

v. 36 s. 152-163 Trettioåriga kriget + Vasaskeppet

v. 37 s. 164-175 Sverige förändras

v. 38 s. 164-175 Sverige förändras

v. 39 s. 176-179 Kristina & häxor

v. 40 s. 180-85  karoliner & Karl XI/XII

v. 41 Historiebruk, spår och jämföra tidsepoker + kunskapskontroll

 

IKT och medier

 

www.sli.se

www.ne.se

https://sverigesradio.se/historierummetibarnradion

www.stockholmskallan.se

https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/nya-tiden/stormaktstidens-sverige

https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/nya-tiden/haxprocesserna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Östersjöriket

F
E
C
A
Tidsperioder
Eleven behöver träna på grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Använda källmaterial
Eleven behöver träna på att använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Spår av historien
Eleven behöver öva sin förmåga att tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och nyanserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Historiska begrepp
Eleven behöver använda fler historiska begrepp.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: