Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap 2

Skapad 2020-08-18 11:31 i Högbergsskolan Tierp
Gymnasieskola Samhällskunskap

Innehåll

Vecka 

Arbetsområde: 

Examinationsuppgifter:  

34 - 44 

Det nutida samhället Makt och politik: 

Vad är det som formar ett samhälles politiska utveckling? Vilka historiska och ideologiska villkor är det som har betydelse för utvecklingen? 
 

 • Imperialism 

 • Nationalism 

 • Mänskliga rättigheter 

 • Det mångkulturella samhället (rasism, jämställdhet och politik) 

 

 

Kort rapport 

Instuderingsfrågor  
Debatt 
Diskussion 

PP 

 

 

45 - 52 

Internationell politik 
Politik handlar bland annat om hur makt utövas och beslut fattas. Internationell politik brukar ofta beskrivas som mellanstatlig, även om det finns många andra viktiga aktörer än stater i det internationella systemet. Vad har olika aktörer i den internationella politiken för handlingsfrihet kontra strukturella villkor.  

 

 • Säkerhetspolitik 

 • Krig 

 • Fred 

 • Terrorism 

 • Globalisering 

 

Diskussion  

Reflektionsuppgifter 

2 - 15 

Ekonomi: Hur har de nationalekonomiska teorier växt fram? Hur får man tillväxt, makt, inflytande, ett hållbart samhälle, digitalisering, miljö och resursfördelning i relation till de ekonomiska teorierna. 
 

 • Nationalekonomi och nationalekonomiska teorier 

 • Internationell ekonomi  

 • Miljö 

 

Instuderingsfrågor  

Rapport 

Diskussioner  

Prov  

 

16- 22 

Tematisk fördjupning i samhällsfrågor: 

 

 • Självständig undersökning 
   

Uppsats 
Opponering  

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: