Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi Fattiga och rika länder 2020

Skapad 2020-08-18 11:21 i Friskolan Asken Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Geografi
Detta arbetsområde kommer att handla om vilka olika förutsättningar världens befolkning lever under beroende på var i vår värld man lever sitt liv. Du kommer under arbetsområdet att upptäcka hur ojämnt världens resurser är fördelade, att få kunskap om vad fattigdom är och få ta reda på vad som är typiskt för ett så kallat U-land, orsakerna till dess underutveckling och vad som kan göras för att få ett U-land att utvecklas.

Innehåll

 

Rogers förväntade mål

 • Du ska känna till de olika klimat- och vegetationszoner som ett valt U-land har
 • Du bör känna till de olika klimatförändringar som påverkar människan, samhället och miljön i det land du valt att arbeta med.
 • Du ska känna till vilka varor och tjänster som produceras och konsumeras samt hur varorna transporteras och hur det har förändrats över tid.
 • Du ska veta namnen på vatten, stora städer, angränsande länder och hav, vilken kontinent och andra viktiga för landet regioner
 • Du ska analysera landet och göra jämförelser med ett rikt land
 • Du ska kunna ange kriterierna som gör ditt land till ett U-land
 • Du ska kunna analysera möjligheter för landet att utvecklas.

Arbetssätt

 • De inledande lektionerna kommer fungera som en baskurs i U-landskunskap där resursfrågor, fattigdom, befolkningsutveckling mm kommer att behandlas.
 • Därefter kommer du arbeta självständigt med en "uppsats" som ska handla om ett fattigt land
 • Ta del av föreläsningar om grunderna inom arbetsområdet
 • Följ arbetsmallen för att kunna nå målen ovan
 • Gör en noggrann planering, exempelvis genom en tankekarta.
 • Du kan se om du hittar något om landet i media
 • Var aktiv i diskussioner och ha en levande dialog med mig under hela arbetets gång

Vad och hur bedömer jag?

 • Hur du kopplar ihop de olika delarna från det centrala innehållet och mina mål i arbetet med ditt land i din skrivna rapport
 • Hur du når upp till de olika kunskapskraven för arbetet (betygskraven) som du har i form av betygsmatrisen

Matriser

Ge
Matris Geografi U-land 2020

Analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Livsmiljöer
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning och migration i olika delar av världen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning och migration i olika delar av världen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning och migration i olika delar av världen.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av klimat och vegetation i olika delar av världen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av klimat och vegetation i olika delar av världen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av klimat och vegetation i olika delar av världen.
Begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras.
Eleven beskriver enkla geografiska mönster av handel och kommunikation
Eleven beskriver förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation.
Eleven beskriver komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation

Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: