Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fyra räknesätten

Skapad 2020-08-18 11:24 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Matematik
Ett räknesätt är en matematisk operation. Det finns fyra grundläggande räknesätt, addition, subtraktion, multiplikation och division.

Innehåll

Syfte

I det här arbetsområdet kommer vi arbeta med de fyra räknesätten. Vi kommer att repetera det vi jobbat med tidigare, men även testa på lite mer avancerade uppgifter. Vi kommer även använda oss av våra kunskaper för att lösa textuppgifter.

Undervisning

v 35-38, test vecka 38

 • Elevaktiva genomgångar
 • Gemensamma uppgifter
 • Enskilt arbete
 • Problemuppgifter
 • Spel

Lärandemål

Du kommer att utveckla kunskap om:

 • addition och subtraktion med tal med olika antal decimaler
 • Multiplikation med tvåsiffriga faktorer
 • Kort division
 • Rimlighetsbedömning vid beräkningar
 • Strategier vid textuppgifter

Begrepp

talsort, positionssystemet, överslagsräkning

Bedömning

 • Arbetet under lektionerna
 • Skriftligt test i slutet av kapitlet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
De fyra räknesätten

Rubrik 1

Nivå 1
Godtagbara kunskaper
Nivå 2
Mer än godtagbara kunskaper
Nivå 3
Utvecklingsområde
Aspekt 1
Lösa problem med strategier och metoder
Du kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Du behöver träna vidare på att lösa enkla problem.
Ny aspekt
Välja och använda matematiska metoder
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med gott resultat.
Du behöver träna vidare på att använda matematiska metoder.
Ny aspekt
Föra och följamatematiska resonemang
I redovisningar och samtal kan du föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan du föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Du behöver träna vidare på att föra och följa matematiskt resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: