Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjdföretaget 2020

Skapad 2020-08-18 11:28 i Nya Elementar Stockholm Grundskolor
Terminsplanering där eleverna grupperas två-och-två och får arbeta med att skapa ett eget hobbyföretag tillsammans, med utgångspunkt i slöjdande.
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Tillsammans med en klasskamrat ska du skapa ett hobbyföretag där ni två ska skapa och sälja en produkt med utgångspunkt i slöjdandet.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Ibland kan det vara svårt att se kopplingen mellan undervisningen i slöjd och hur det kan användas i livet utanför skolan. Enligt läroplanen i grundskolan ska du som elev utveckla ett förhållningsätt som främjar entreprenörskap. Vad vore väl bättre än att få göra det fullt ut? Tillsammans med en klasskamrat ska du skapa ett litet slöjdföretag. Ni kommer få gå igenom hela processen; från att komma på VAD ni ska göra till att undersöka HUR ni ska göra det, samt SKAPA och SÄLJA ett föremål och slutligen ANALYSERA varför det gick som det gick.

Detta sätt att arbeta kallas för värdeskapande undervisning. Det är ett upplägg där du som elev får möjlighet att delvis påverka undervisningen så att den känns meningsfull och intressant för dig.

På Nya Elementar, såväl som på samtliga skolor i Stockholms Stad, kommer vi att beröra och jobba med en koppling till de Globala Målen. Följande Globala Mål kommer vi att beröra (#8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, #9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, #12 Hållbar konsumtion och produktion).

 

Hur ska vi arbeta?

En mer detaljerad planering för varje enskild vecka och moment finns att nå på webbsidan: https://sv.padlet.com/matsgoldberg/slojd Inlämningar kommer att ske via appen ”Showbie”. Veckoplaneringen kan komma att ändras utifrån eventuella aktivitets- och lovdagar. Se till att hålla dig underrättad om eventuella förändringar på SlöjdPadleten.

I grova drag kommer planeringen se ut som följer:

v. 35 - Introduktion till uppgiften. Genomgång av planeringen. Hur kommer betyg bedömas? Gruppindelning. Intro till Showbie.

v. 36 - Vad är Design? Ideutvecklingsprocessen (metoder, research, konkurrentanalys). Introduktion till momentet ”Smörkniven” samt genomgång av formuläret ”Konstnadskalkyl”.

v. 37 - Påbörja produktion av ”Smörkniven”. Diskussion kring vad som krävs för massproduktion.

v. 38 - Avsluta momentet ”Smörkniven”. Inlämning av formuläret ”Kostnadskalkyl” samt smörknivar.

v. 39 - Starta planering av eget projekt. Utdelning och genomgång av ”Projektdokumentet” (Kostnadskalkyl, Målgruppsanalys, Konkurrentanalys). Genomföra Intervjuer.

v. 40 - UTVECKLINGSSAMTAL (Under denna vecka kommer vi genomföra ett annat projekt tillsammans med flera andra klasser och årskurser på skolan).

v. 41 - Genomgång och diskussion kring ”Förpackning och Leverans” samt vad eleverna behöver tänka på inför kommande ”Massproduktionslektion” vecka 46. Påbörja framtagande av prototyp.

v. 42 - Fortsätt konstruera + Betygssnack

v. 43 - Fortsätt konstruera och gör klart prototyp. Inlämning av ”Projektdokumentet” + Prototyp

v. 44 - HÖSTLOV

v. 45 - Genomgång av Försäljning: Vad är skillnaden mellan Produkt och Erbjudande och hur säljer ni era produkter? Skapa en Säljvideo + Annons för er produkt.

v. 46 - Rapportera försäljning och påbörja ”Massproduktionslektion” samt färdigställande och inlämning av Säljvideo och Annons. Förbered för utställning vecka 47.

v. 47 - Utställning: Varje elev genomför en enskild utvärdering av samtliga slöjdföretag från en annan klass samt utser 3 stycken slöjdföretag som eleven tycker är bäst. Inlämning av Reflektionsblankett.

v. 48 - Analysera inlämnade reflektionsblanketter från utställningen och förbered muntlig redovisning vecka 49.

v. 49 - Muntlig Redovisning

v. 50 - (EXTRA LEKTION...)

v. 51 - Utvärdering av slöjdterminen

 

Vad ska du lära dig?

Vad är slöjd? Enligt läroplanen handlar slöjd om att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap som ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i samspel vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både dig som individ som samhällets utveckling. 

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att du som elev utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan...

 • ...att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.
 • ...att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.
 • ...att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.
 • ...att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Här nedan kan du se ett urklipp ur läroplanen för ämnet slöjd och de områden vi kommer beröra utifrån det centrala innehållet som ämnet innefattar. De områden vi kommer beröra under terminen är de som är markerade med grön färg:

Dessa ämnesområden kommer att bedömas genom ifyllande av en kunskapsmatris som är specifikt framtaget för ämnet slöjd. Här nedan kommer du finna tre typer av matriser:

 • Den ena är en matris i vilken du finner de olika momenten som kommer bedömas i undervisningen, med exempel på vad som bedöms som ett E respektive C och A för varje moment.
 • Den andra matrisen är samma matris som skolverket har tagit fram och som är kopplat till ämnet slöjd. Denna matris kommer fyllas i vid slutet av terminen utifrån de resultat som du som elev presterat enligt den första matrisen, inklusive övriga bedömningsgrunder som finns i läroplanen. Denna matris ligger som grund för betygsättningen vid slutet av terminen i ämnet Slöjd (inriktning Trä- och Metallslöjd). I de fall du har haft såväl textil och trä- och metallslöjd under en och samma termin, alternativt i samband med Att du ska få slutbetyg i åk 9, kommer betyget sättas i samråd med ansvarig lärare i textilslöjd.
 • Den tredje matrisen kommer du få som hemläxa under terminen att fylla i för att utvärdera dina egna förmågor i slöjden.

Du finner båda matriserna längst ner i denna planering:

Bedömning kommer ske löpande efter varje genomfört moment.

Matriser

Sl
Bedömningsmatris: Moment för moment (Slöjdföretaget)

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Frågeformulär ”Smörkniven” + Smörknivarna
 • Sl  7-9
Har lämnat in 3 stycken smörknivar samt besvarat alla frågor på frågeformuläret.
Har lämnat in 3 stycken likvärdiga smörknivar samt besvarat alla frågor på frågeformuläret korrekt.
Har lämnat in 3 stycken likvärdiga och väl bearbetade smörknivar samt besvarat alla frågor på frågeformuläret korrekt.
Prototyp - Eget Projekt
 • Sl  7-9
 • Sl  7-9
 • Sl  7-9
 • Sl  7-9
Prototypen är klar och inlämnad utan vidare undersökning för att underlätta masstillverkning.
Prototypen är välgjord och klar samt inlämnad med viss vidare undersökning för att underlätta masstillverkning.
Prototypen är välgjord och klar samt inlämnad med utförlig undersökning för att underlätta masstillverkning.
”Projektdokumentet”
 • Sl  7-9
 • Sl  7-9
Samtliga delar i projektdokumentet är besvarade i korta punkter och inlämnade: (Kostnadskalkyl, Målgruppsanalys, Konkurrentanalys, SWOT, Förpackning & Leverans)
Samtliga delar i projektdokumentet är besvarade och inlämnade: (Kostnadskalkyl, Målgruppsanalys, Konkurrentanalys, SWOT, Förpackning & Leverans)
Samtliga delar i projektdokumentet är utförligt besvarade och inlämnade: (Kostnadskalkyl, Målgruppsanalys, Konkurrentanalys, SWOT, Förpackning & Leverans)
Säljvideo
 • Sl  7-9
Video på max 59 sekunder (för Instagram) är inlämnad. Produkten och namn på Slöjdföretaget framgår.
Video på max 59 sekunder (för Instagram) är inlämnad, som är estetiskt tilltalande, där det framgår vad som säljs, varför det behövs och vem den riktar sig till och vad ert Slöjdföretag heter.
Video på max 59 sekunder (för Instagram) är inlämnad, som är estetiskt tilltalande, där det framgår vad som säljs, varför det behövs och vem den riktar sig till och vad ert Slöjdföretag heter. Besvara minst en invändning i er video som en kund kan tänkas ha.
Annons
 • Sl  7-9
Lämnat in en kvadratisk Annons på ett A4 papper där det framgår vad som säljs och vad ert Slöjdföretag heter.
Lämnat in en kvadratisk Annons på ett A4 som är estetiskt tilltalande, där det framgår vad som säljs, varför det behövs och vem den riktar sig till och vad ert Slöjdföretag heter.
Lämnat in en kvadratisk Annons på ett A4 som är estetiskt tilltalande, där det framgår vad som säljs, varför det behövs och vem den riktar sig till och vad ert Slöjdföretag heter. Dessutom finns en kort övertygande skriftlig säljpitch nedanför bilden om varför kunden ska köpa just denna produkt.
Reflektionslapp
 • Sl  7-9
 • Sl  7-9
Reflektionslapp är ifylld och inlämnad utan vidare reflektioner kring pris och varför du bedömt som du gjort.
Reflektionslapp är ifylld och inlämnad med enklare reflektioner kring pris och varför du bedömt som du gjort. Du har formulerat ett ”varför” till de tre bästa Slöjdföretagen.
Reflektionslapp är ifylld och inlämnad med utförliga reflektioner kring pris och varför du bedömt som du gjort. Du har formulerat ett ordentligt ”varför” till de tre bästa Slöjdföretagen.
Muntlig redovisning
 • Sl  7-9
 • Sl  7-9
 • Sl  7-9
 • Sl  7-9
 • Sl  7-9
 • Sl  7-9
Du redovisar muntligt och kan på ett enkelt vis besvara frågorna som ställts inför redovisningen samt redogöra för vad du, respektive din kollega har gjort under processens gång.
Du redovisar muntligt och kan på ett tydligt vis besvara frågorna som ställts inför redovisningen samt redogöra ordentligt för vad du, respektive din kollega har gjort under processens gång.
Du redovisar muntligt och kan på ett tydligt och djupgående vis besvara frågorna som ställts inför redovisningen samt redogöra ordentligt för vad du, respektive din kollega har gjort under processens gång och argumentera varför ni valt att göra som ni gjort under de extra frågor som ställs under den muntliga redovisningen.

Sl
Terminsbedömning i ämnet slöjd (trä- och metallslöjd)

E
C
A
Förmåga att:
formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Förmåga att:
formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
I slöjdarbetet kan eleven använda hand-verktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
I slöjdarbetet kan eleven använda hand-verktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision. Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Förmåga att:
välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp. Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Förmåga att:
välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlings-alternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Förmåga att:
analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp,
 • Sl
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Förmåga att:
tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
 • Sl
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

Sl
Elevens självskattning av sitt slöjdarbeten under terminen.

Självskattning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Arbetsbeskrivning
Jag behöver visa att jag kan arbeta efter muntliga instruktioner
Jag kan med viss hjälp arbeta efter muntliga instruktioner
Jag kan till största del arbeta efter muntliga/skriftliga instruktioner
Jag arbetar självständigt efter muntliga/skriftliga instruktioner
Verktyg och redskap
Jag behöver visa att jag kan använda rätt verktyg och redskap
Jag kan med viss hjälp av min lärare eller klasskamrat välja och använda verktyg och redskap
Jag kan oftast välja lämpliga verktyg, redskap och kan hantera dessa på ett ändamålsenligt sätt
Jag väljer självständigt verktyg och redskap och kan hantera dessa på ett ändamålsenligt sätt
Använda och kopiera material
Jag behöver visa att jag kan använda och kombinera olika material med varandra
Jag använder och kombinera olika material med varandra med hjälp av min lärare eller klasskamrat
Jag använder och kombinera olika material med varandra på ett till största del självständigt sätt
Jag visar att jag kan använda och kombinera olika material med varandra på ett självständigt sätt
Personligt ansvar
Jag behöver visa att jag kan vara rädd om mitt arbete och skolans material och hålla ordning på det.
Jag är rädd om mitt arbete och håller ordning på mitt och skolans material.
Jag är rädd om mitt arbete och håller ordning på mitt och skolans material. Jag följer instruktioner och skyddsföreskrifter.
Jag tar alltid stort ansvar för mitt arbete och för helheten i slöjdsalen.
Reflektion
Jag behöver visa att jag kan skriva och svara på frågorna i slöjdloggen
Jag skriver och svarar kortfattat på frågorna i slöjdloggen
Jag skriver och svarar till största del utförligt på frågorna i slöjdloggen
Jag skriver och svarar utförligt på frågorna i slöjdloggen
Utvärdering av färdigt slöjdalster
Jag behöver visa att jag kan göra en utvärdering av min färdiga arbetsuppgift
Jag gör en kortfattad utvärdering av min färdiga arbetsuppgift
Jag gör till största del en utförlig utvärdering av min färdiga arbetsuppgift
Jag gör en utförlig utvärdering av min färdiga arbetsuppgift

Förklaring

• Med självständigt menas: Att jag kommer med idéer och ger egna förslag på lösningar. Att jag litar på min egen förmåga. • Med personligt ansvar menas: Att jag är rädd om mitt eget arbete och håller ordning på mitt och skolans material. Att jag följer instruktioner och skyddsföreskrifter. Att jag är uthållig i arbetet och slutför det på ett bra sätt.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Det här behöver jag träna mer på:
•Att arbeta mer självständigt
• Att bli mer säker på olika verktyg och material
• Att ta ansvar för mitt slöjdarbete
• Att skriva mer utförligt i slöjdloggen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: