Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 3

Skapad 2020-08-18 11:35 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Planering av bild i åk 2
Grundskola 2 Bild
Bild är ämnet där du får uttrycka dig i färger och former! Ofta är uppgiften given men du får även möjlighet att använda din fantasi. I ämnet bild pratar vi också om bilder, dina egna och andras.

Innehåll

Målet med undervisningen är att:

 • Du ska öva din förmåga att framställa bilder.
 • Du ska prova olika tekniker och metoder.
 • Du ska utveckla din förmåga att kommunicera med bilder.

Så här ska vi arbeta:

 • Vi kommer att framställa konst utifrån olika tekniker och material.
 • Vi kommer att prata om egna och andras bilder.

Jag kommer bedöma: 

 • Din förmåga att framställa bilder.
 • Din förmåga att prova metoder och tekniker.
 • Din förmåga att prata om bilder.

Dessa moment bedöms under arbetets gång och via de uppgifter vi arbetar med.

 

Utvärdering:

Under arbetets gång och vid uppgifters avslut kommer du att få utvärdera hur du arbetat och vad du lärt dig. Detta gör du muntligt, enskilt eller i en liten grupp. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3

Matriser

Bl
Bild årskurs 3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Framställa bilder
 • Bl  E 6
 • Bl  E 6
 • Bl  C 6
 • Bl  C 6
 • Bl  A 6
 • Bl  A 6
Du skapar med hjälp av en given idé. Du behöver inspiration och stöd för att genomföra arbetet.
Du har egna idéer om utformning, men behöver visst stöd att genomföra arbetet.
Du har egna idéer om utformning och genomför arbetet på egen hand och ger ett personligt uttryck. Du kommer med egna förslag på hur uppgiften kan lösas.
Metod och teknik
 • Bl  E 6
 • Bl  C 6
 • Bl  A 6
Du kan med stöd hantera några få tekniker.
Du kan hantera flera tekniker på egen hand.
Du kan hantera flera tekniker på ett säkert sätt.
Kommunicera med bilder
 • Bl  E 6
 • Bl  C 6
 • Bl  A 6
Dina bilders budskap behöver förklaring så att mottagaren förstår. Du kan på ett enkelt sätt illustrera en vardaglig händelse, en berättelse eller ett arbetsområde. Du kan berätta vad dina bilder föreställer.
Dina bilder har ett tydligt budskap. Du kan illustrera en vardaglig händelse, en berättelse eller ett arbetsområde på ett tydligt sätt. Du kan berätta om dina bilder och delge dina tankar.
Dina bilder har ett tydligt och genomtänkt budskap. Du kan illustrera en vardaglig händelse, en berättelse eller ett arbetsområde på ett sätt som förstärker texten och tillför ny information. Du kan berätta om och reflektera kring dina egna och andras bilder och delge dina tankar, tolkningar och idéer.
Bildanalys
 • Bl  E 6
 • Bl  C 6
 • Bl  A 6
Du kan på ett enkelt sätt berätta om vad du ser i en bild/ett konstverk.
Du kan berätta vad en bild/ett konstverk förmedlar t ex känslor den väcker.
Du kan berätta om vad en bild/ett konstverk förmedlar och göra kopplingar till andra bilder/konstverk. Du kan hitta likheter och skillnader hos olika bilder/konstverk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: