Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Människokroppen åk 5

Skapad 2020-08-18 11:49 i Hallenskolan Mölndals Stad
Vart tar hamburgaren vägen, när du har ätit upp den? Hur orkar du springa? Kan man klara sig utan skelettet? Varför är blodet rött? Vad finns det i luften som du behöver?
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska Kemi Biologi
Hjärtat bankar och blodet rusar runt i kroppen. Vad händer och vad innehåller blodet som finns inom oss? Varför behöver vi äta nyttig mat och vilken väg tar maten genom kroppen? Vi lär oss om kroppens uppbyggnad och vilka organ vi har. Kroppen visar tydligt om den inte mår bra och hur skall vi ta hand om den?

Innehåll

Syfte / Förmågor att utveckla

Centralt innehåll

Konkreta mål

När du har arbetat med detta område ska du kunna:

 • känna till om hjärtats funktion och blodets funktion.
 • berätta om matens väg genom kroppen.
 • veta något om energi och hur vi använder den i kroppen.
 • veta varför och hur vi andas.
 • ge exempel på uppgifter som blodet har.
 • förklara hur muskler och skelettet fungerar tillsammans.
 • känna till om vår hud och vad den skyddar oss från.
 • känna till lite om kroppens egna försvar.
 • känna till olika organ i kroppen och varför vi behöver dessa.

 

Såhär arbetar vi med ämnesområdet

Vi kommer att bl a:

 • arbeta med boken "Koll på NO" 
 • skriva förklarande texter
 • titta på filmer
 • leta fakta på nätet.
 • gå igenom och förklara olika ämnesspecifika ord
 • arbeta praktiskt 
 • reflektera kring "jaget" Vem är jag?
 • skriva dikter om kroppen eller jaget
 • samla ihop och träna stavning och förståelse på ämnesspecifika ord och begrepp 
 • jobba med ord och begrepp om kroppen på engelska.

Såhär visar jag att jag kan

 • genom att visa intresse och vara aktiv på lektionerna vid genomgångar och i muntliga diskussioner om ämnet
 • skriva tydliga och utvecklade svar på uppgifter och frågor i arbetsboken.
 • genom inlämningsuppgifter
 • genom ett skriftligt prov
 • visar att du kan begrepp på veckans ord-förhör
 • skriva dikter utifrån temat

Lycka till!

 

Uppgifter

 • Gruppuppgift och redovisning om kroppen

Kopplingar till läroplanen

 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Lgr11
 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Sv Bi Ke SvA
Biologi Kunskapskrav år 4-6

Insats krävs
Godtagbara
Biologi
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Biologi
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Biologi
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Biologi
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Biologi
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.

Sv Bi Ke SvA
Kemi kunskapskrav år 4-6

Insatser krävs
Godtagbara
Samtal och diskussion
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Använda sökt information
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

Sv Bi Ke SvA
Svenska kunskapskrav 4-6

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Söka, välja ut och sammanställa
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Sammanställningar
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Samtala
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Muntliga redogörelser
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: