Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken - Historia

Skapad 2020-08-18 12:54 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Historia
.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Bedömning i historia

------------------->
------------------->
------------------->
Faktakunskaper
Kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Du har grundläggande kunskaper.
Du har goda kunskaper.
Du har mycket goda kunskaper.
Förklara
Att resonera om orsaker och konsekvenser, att förklara hur människors levnadsförhållanden förändrats
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Undersöka utvecklingslinjer
Att beskriva samband mellan olika tidsperioder. Att fundera över fortsatt utveckling med hänvisning till det förflutna och nuet
Du beskriver enkla samband.
Du beskriver förhållandevis komplexa samband.
Du beskriver komplexa samband
Historiebruk
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: