Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 1b - kapitel 2

Skapad 2020-08-18 12:25 i Bessemerskolan Sandviken
Planering för Matematik 1b - kapitel 2
Gymnasieskola 1 – 3 Matematik
Här kommer du att finna allt material som vi kommer att arbeta med under kapitel 2.

Innehåll

 

Genomgångar

Repetition från VT 20

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdFVwau3cPjYHScbv_m97i5T2ocj65RRM 

 

 

Kap 1.3 Sid 32 - 43

Kap 1.3 Multiplikation och division av bråk Sid 40 - 43 

Procent

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdFVwau3cPjblWTbE7UwL15uzGtCZ6VE3  

 

Beräkning av andelen i procent

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdFVwau3cPjblWTbE7UwL15uzGtCZ6VE3 

 

Beräkning då man vet procentsatsen 

Matematik 5000 Matematik 1b Kap 2.1 Beräkning då man vet procentsatsen Sid 83 - 85 

 

Procent utan räknare

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdFVwau3cPjY_mOxGLCzHDVTEeNg56hiY 

 

Promille och PPM

https://youtu.be/vB9NkDi-qr8 

 

Förändringsfaktor

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdFVwau3cPja7pEBZ7PAoUU1DAvaycAA9 

Flera procentuella förändringar

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdFVwau3cPja2gAG_NPweqaKaVj4cthcR 

 

Förändringar och jämförelser

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdFVwau3cPjYiIPHdo99dYrS8f0EirFBY

 

Procentenheter

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdFVwau3cPjZnLEF5AetGGtKTcT1-c_VL 

Ränta

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdFVwau3cPjbGzoMSpGOAHt3VEKP0ceZU 

Amortering

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdFVwau3cPjZiEq1noKkTUH-GRjt85hpQ 

Avgifter 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdFVwau3cPjay5qPWTdTXoL6N5xRGNZN5  

Index

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdFVwau3cPjYh5J8zlN3kXPRqxdiXK6or  

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Fördjupning av procentbegreppet: promille, ppm och procentenheter.
  Mat  -
 • Begreppen förändringsfaktor och index. Metoder för beräkning av räntor och amorteringar för olika typer av lån med kalkylprogram.
  Mat  -
 • Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Mat  -
 • Matematiska problem av betydelse för privatekonomi, samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.
  Mat  -

Matriser

Mat
Matematik 1b (Bessemer)

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Begrepp
 • Mat  E
 • Mat  C
 • Mat  A
Eleven kan översiktligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälpa av några representationer samt översiktligt beskriva sambanden mellan begreppen. Dessutom växlar eleven med viss säkerhet mellan olika representationer. Eleven kan med viss säkerhet använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena i bekanta situationer.
Eleven kan utförligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av några representationer samt utförligt beskriva sambanden mellan begreppen. Dessutom växlar eleven med viss säkerhet mellan olika representationer. Eleven kan med viss säkerhet använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena.
Eleven kan utförligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av flera representationer samt utförligt beskriva sambanden mellan begreppen. Dessutom växlar eleven med säkerhet mellan olika representationer. Eleven kan med säkerhet använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa komplexa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena.
Procedur
 • Mat  E
 • Mat  C
 • Mat  A
I arbetet hanterar eleven några enkla procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med viss säkerhet, både utan och med digitala verktyg.
I arbetet hanterar eleven flera procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet, både utan och med digitala verktyg.
I arbetet hanterar eleven flera procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet och på ett effektivt sätt, både utan och med digitala verktyg.
Problemlösning
 • Mat  E
 • Mat  C
 • Mat  A
Eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska problem av enkel karaktär. Dessa problem inkluderar ett fåtal begrepp och kräver enkla tolkningar. I arbetet gör eleven om realistiska problemsituationer till matematiska formuleringar genom att tillämpa givna matematiska modeller.
Eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska problem. Dessa problem inkluderar flera begrepp och kräver avancerade tolkningar. I arbetet gör eleven om realistiska problemsituationer till matematiska formuleringar genom att välja och tillämpa matematiska modeller.
Eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska problem av komplex karaktär. Dessa problem inkluderar flera begrepp och kräver avancerade tolkningar. I problemlösning upptäcker eleven generella samband som presenteras med symbolisk algebra. I arbetet gör eleven om realistiska problemsituationer till matematiska formuleringar genom att välja, tillämpa och anpassa matematiska modeller.
Modellering
 • Mat  E
 • Mat  C
 • Mat  A
Eleven kan med enkla omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier och metoder.
Eleven kan med enkla omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier, metoder och alternativ till dem.
Eleven kan med nyanserade omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier, metoder och alternativ till dem.
Resonemang
 • Mat  E
 • Mat  C
 • Mat  A
Eleven kan föra enkla matematiska resonemang och värdera med enkla omdömen egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden.
Eleven kan föra välgrundade matematiska resonemang och värdera med nyanserade omdömen egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden.
Eleven kan föra välgrundade och nyanserade matematiska resonemang, värdera med nyanserade omdömen och vidareutvecklar egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden.
Kommunikation
 • Mat  E
 • Mat  C
 • Mat  A
Dessutom uttrycker sig eleven med viss säkerhet i tal, skrift och handling med inslag av matematiska symboler och andra representationer.
Dessutom uttrycker sig eleven med viss säkerhet i tal, skrift och handling samt använder matematiska symboler och andra representationer med viss anpassning till syfte och situation.
Dessutom uttrycker sig eleven med säkerhet i tal, skrift och i handling samt använder matematiska symboler och andra representationer med god anpassning till syfte och situation.
Relevans
 • Mat  E
 • Mat  C
 • Mat  A
Genom att ge exempel relaterar eleven något i kursens innehåll till dess betydelse inom andra ämnen, yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om exemplens relevans.
Genom att ge exempel relaterar eleven något i några av kursens delområden till dess betydelse inom andra ämnen, yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven föra välgrundade resonemang om exemplens relevans.
Genom att ge exempel relaterar eleven något i några av kursens delområden till dess betydelse inom andra ämnen, yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven föra välgrundade och nyanserade resonemang om exemplens relevans.
Ny aspekt

Mat
Ma 1a - Taluppfattning/Aritmetik VT 20

Aritmetik (Att arbeta med tal)

Talsystemets uppbyggnad, tals värde, allmänna räknealgoritmer, rationella tal (bråk), vardaglig matematik, enhetsbyten (av de mest vanliga enheterna), förståelse för olika representationer av tals värde och matematisk problemlösning.
 • Mat  -   Metoder för beräkningar med reella tal skrivna på olika former inom vardagslivet och karaktärsämnena, inklusive överslagsräkning, huvudräkning och uppskattning samt strategier för att använda digitala verktyg.
 • Mat  -   Strategier för att använda hjälpmedel från karaktärsämnena, till exempel formulär, mallar, tumregler, föreskrifter, manualer och handböcker.
 • Mat  -   Begreppen förhållande och proportionalitet i resonemang, beräkningar, mätningar och konstruktioner.
 • Mat  -   Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Mat  -   Matematiska problem av betydelse för privatekonomi, samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.
På väg
Godkända kunskaper
Mer än godkända kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Begrepp
Använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan begreppen.
Eleven har grundläggande kunskaper. Eleven för enkla resonemang. Eleven kan använda sina kunskaper i välkända sammanhang.
Eleven har goda kunskaper. Eleven för utvecklade resonemang. Eleven kan använda sina kunskaper i bekanta sammanhang.
Eleven har mycket goda kunskaper. Eleven för välutvecklade resonemang. Eleven kan använda sina kunskaper i nya sammanhang.
Procedur
Hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg.
Eleven kan redovisa på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan argumentera på ett sätt som till viss del leder vidare.
Eleven kan redovisa på ett ändamålsenligt sätt. Eleven kan argumentera på ett sätt som leder framåt.
Eleven kan redovisa på ett effektivt sätt. Eleven kan argumentera på ett sätt som leder till fördjupning.
Problemlösning
Formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat.
Eleven kan tolka, förstå och lösa matematiska problem av enkel karaktär.
Eleven kan tolka, förstå och lösa matematiska problem, vilka innehåller flera begrepp och kräver avancerade tolkningar. Eleven kan välja och tillämpa matematiska modeller på ett säkert sätt.
Eleven kan tolka, förstå och lösa matematiska problem av komplex karaktär. Dessa problem inkluderar flera begrepp och kräver avancerade tolkningar. Eleve kan välja och tillämpa matematiska modeller på ett mycket utveckla och säkert sätt. I problemlösning upptäcker eleven generella samband som presenteras med retorisk algebra.
Kommunikation
Kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling.
Eleven uttrycker sig med viss säkerhet i tal, enkel skrift och handling med inslag av matematiska representationer.
Eleven uttrycker sig med viss säkerhet i tal, enkel skrift och handling samt använder matematiska symboler och andra representationer med viss anpassning till syfte och situation.
Eleven uttrycker sig med säkerhet i tal, enkel skrift och i handling samt använder matematiska symboler och andra representationer med god anpassning till syfte och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: