Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Resereportage

Skapad 2020-08-18 12:35 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 8 Svenska
Du skriver ett reportage om ett resmål med fokus på att skriva gestaltande.

Innehåll

Tidsperiod: v. 35-38 höstterminen 2020

Innehåll:

  • Skriva ett resereportage
  • Kamratrespons. Kunna ge och ta konstruktiv respons.

Texten ska lämnas in senast onsdag v. 39. 

Arbetsmaterial inför skrivandet finns i en separat lärlogg; Resereportage - material att använda.

Bedömning: se matriser.

Uppgifter

  • Bedömning resereportage Joel v. 43

  • Bedömning resereportage

  • Sv: bedömning resereportage

  • Bedömning resereportage

  • Utkast resereportage

  • Utkast resereportage

  • Utkast resereportage

  • Resereportage inlämning

  • Kamratrespons resereportage

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
    Sv  7-9
  • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
    Sv  7-9
  • Kunskapskrav
  • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
    Sv  A 9
  • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
    Sv  A 9
  • Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
    Sv  A 9

Matriser

Sv
Resereportage ht20

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Redovisar händelser mer än förmedlar upplevelser.
Redovisar och reflekterar kring upplevelser.
Förmedlar, tolkar och värderar upplevelser.
Beskrivningar
Innehåller enkla beskrivningar och detaljer med betydelse för helheten.
Innehåller utvecklade beskrivningar och träffande detaljer med betydelse för helheten.
Innehåller välutvecklade beskrivningar. God balans mellan detaljer – översikt, personligt – allmänt.
Struktur
Texten är relativt sammanhängande (röd tråd) med rubrik, ingress och en brödtext som är indelad i stycken. Den givna strukturen följs i stort. Styckesindelningen är mestadels tydlig. Texten har en enkel textbindning.
Texten är med något undantag sammanhängande med relativt tydlig styckesindelning och har relativt utvecklad textbindning t.ex är det relativt lätt att följa då du binder samman fakta med upplevelser. Texten följer helt instruktionen för rubrik, ingress och brödtext.
Texten är sammanhängande med en lockande rubrik, en tydlig ingress, en sammanhängande och välutvecklad brödtext. Styckesindelningen är tydlig och textbindningen är utvecklad och varierad. Det är lätt att följa då du skapar ett bra flyt.
Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak och är relativt varierad t. ex. genom att du har både långa och korta meningar.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad t.ex genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnaden är träffsäker, väl fungerande och varierad t.ex genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Tempus
Tempus fungerar i huvudsak.
Tempus fungerar relativt väl.
Tempus fungerar väl.
Ordval och skriftspråklighet
Ordvalet är enkelt. Du försöker efterlikna skriftspråket.
Ordvalet är relativt utvecklat och varierat. Du lyckas relativt väl efterlikna skriftspråket.
Ordvalet är utvecklat, varierat och träffande. Du lyckas väl efterlikna skriftspråket.
Skrivregler
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer med få undantag normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken. De flesta av dessa aspekter fungerar väl.
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.

Sv
Respons

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ge respons
Du kan ge respons respons om texters innehåll, uppbyggnad och språk.
Du kan ge utvecklad respons om texters innehåll, uppbyggnad och språk.
Du kan ge välutvecklad respons om texters innehåll, uppbyggnad och språk.
Använda respons
Du kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: