Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 9 - Krönika

Skapad 2020-08-18 12:45 i Resursenhet Vide Palmblad Uppsala
Detta är en mall för hur du ska lägga upp din pedagogiska planering. Tanken är att vi ska använda ett gemensamt språk samt struktur i våra mallar.
Grundskola 8 – 9 Svenska
Tänk att få göra sig hörd och påverka andra med hjälp av det skrivna språket! Du sitter på ett enormt verktyg som faktiskt kan förändra världen... Tänk att du också skulle kunna göra det med humor, om du vill! Du ska få arbeta med texttypen krönika. Krönika är en åsiktstext som bl.a. finns i dagstidningar och på nätet. Skribenten använder sig av en resonerande ton istället för argumenterande ton. En krönika kan i stort sätt handla om vad som helst, men det ska vara en aktuell händelse eller ett aktuellt ämne som läsarna kan känna igen sig i. Krönikor kan vara humoristiska och ironiska, samtidigt som budskapet är allvarligt och viktigt. För att lyckas med det används många gånger bildspråk t.ex. metaforer och liknelser. Språket är fritt, lättsamt och många gånger nytänkande.

Innehåll

VAD kommer vi att arbeta med?

- Läsa olika krönikor och arbeta med ord

 - Skriva resonemang och träna på hur man resonerar både muntligt och skriftligt

 - Krönikans struktur med rubrik, inledning, huvuddel och avslutning samt typiska drag

 - Grammatik: Huvudsats och bisats

HUR kommer vi att arbeta med det?

 - Genomgångar med tydlig struktur och bildstöd

- Läsa i boken och exempel på olika krönikor och svara på frågor

- Undervisningsfilmer

- Diskussioner

- Skriva en krönika tillsammans och sedan skriva en krönika på egen hand med hjälp av stödstruktur och bildstöd

 

VARFÖR ska vi arbeta med det? Vad ska du lära dig?

- Du ska fortsätta öva på att formulera dig i skrift och kunna anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

- Veta vad en krönika är och hur man skriver en.

-  Veta vad ett resonemang är och hur du skriver resonerande.

- Veta vad en huvudsats och bisats så att du med hjälp av den kunskapen använder dig av rätt ordföljd i dina egna texter.

 

Widgitsymboler © Widgit Software/Hargdata 2017 | www.symbolbruket.se 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: