Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk 5: Norden

Skapad 2020-08-18 12:46 i Lugnets skola Stockholm Grundskolor
Geografi Norden
Grundskola 5 Geografi
Nu är det dags att ge oss ut på en resa i Norden! Vi kommer att lära oss allt från Nordens karta till hur människor lever där och hur naturen ser ut och förändras.

Innehåll

Syftet

Syftet med detta arbetsområde är att vi ska utveckla kunska­per om, och kunna göra jämförelser mellan olika platser i Norden och hur människor lever där. Vi kommer också att lära oss Nordens karta, namn på länder, städer och vatten. Vi kommer även undersöka hur naturen och hur människor formar och förändrar livsmiljöer i Norden.

 

Vad viska arbeta med och hur vi ska arbeta:

 • Kartkunskap Norden
 • Nordens naturtillgångar och vad de ger för förutsättningar
 • Nordens befolkning
 • Viktiga geografiska begrepp
 • Vi tittar på "Geografens testamente" och gör övningar efter vissa av programmen.
 • Gemensamma genomgångar i helklass
 • Diskussioner i helklass och i grupp

 

Vad ska du lära dig?

Du visar att du har kunskap om:

Geografiska begrepp, Nordens karta, de Nordiska ländernas befolkning, natur- och kulturlandskap samt resurser. 

 • Du visar vad du har lärt dig genom att aktivt delta i undervisningen och använda dig av geografiska begrepp samt göra olika uppgifter och exit notes.
 • Du visar också din kunskap om hur man använder kartor och namngeografi genom ett prov på Nordens karta
 • Du visar att du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människor bor genom en skrivuppgift där du jämför Sverige med ett annat Nordiskt land.
 •  Du visar att du har har grundläggande kunska­per om Sveriges och Nordens namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska platser.

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: