Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi, vår miljö och hållbar utveckling

Skapad 2020-08-18 13:14 i Lillegårdsskolan Partille
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Vad kan du göra i din vardag för att bidra till en hållbar utveckling? I detta tema lär vi oss om hur vi genom olika handlingar kan påverka miljön.

Innehåll

Varför ska vi göra det här?

Undervisningen ska medverka till att eleverna utvecklar kunskaper om olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Se syfte längre ner i planeringen

Vad ska vi lära oss?

De här kunskapskraven kommer vi arbeta med under arbetsområdets gång:

Se exakta förmågor och kunskapskrav längre ner i planeringen. 

 • Varför det är viktigt att återvinna plast, metall, papper m.m.
 • Hur återvinning går till
 • Skillnaden mellan återanvändning och återvinning
 • Hur du kan återvinna material i din vardag och på så sätt bidra till en hållbar utveckling
 • Hur du genom olika val i din vardag kan spara energi och bidra till en hållbar utveckling

Det här ska vi göra

I undervisningen kommer vi bland annat arbeta med detta. 

 • Läsa faktatexter
 • Genomgångar
 • Gruppdiskussioner
 • Film

Bedömning

Bedömning kommer att ske genom:

 • Att du kan förklara varför det är viktigt att återvinna plast, metall, papper m.m.
 • Att du känner till hur återvinning går till.
 • Att du kan ge exempel på hur vi kan leva mer klimatsmart för en hållbar utveckling.  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: