Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektromekanik

Skapad 2020-08-18 13:19 i Bessemerskolan Sandviken
Gymnasieskola Elektroteknik
Grunderna i elarbete, verkstadsarbete och mekaniskt arbete.

Innehåll

Grovplanering läsåret 20-21 för EE20.

Hösttermin 2020

Vecka 35-39   Byggstart av laborationslåda. Säkerhetsutbildning pelarborrmaskin.

Vecka 40-41   Löd övningar. Inför senare lödning i laborationslådan.

Vecka 42         Fortsatt arbete med laborationslåda.

Vecka 43         Programvecka med bland annat elsäkerhetsutbildning.

Vecka 45-51    Fortsatt arbete med laborationslåda. Lådan förväntas vara klar vecka 51. Prov i elsäkerhet någon gång under dessa veckor.

Vårtermin 2021

Vecka 2-7        Introduktion och arbete med "gula boken" som handlar om mjuklödning och kontaktpressning. Viss tid kommer att avsättas för Learnwarekursen elektromekanik.

Vecka 8            Programvecka med bland annat övningar i att borra och fästa i betong.

Vecka 10-13     Fortsatt arbete med "gula boken" samt prov i Learnwarekursen någon gång under dessa veckor.

Vecka 15          Genomgång och mätning med mätinstrument(multimeter) 

Vecka 16-19     Mätövningar på bland annat laborationslådan.

Vecka 20-21     Övningar i kabelklamring.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Elarbete, till exempel losskoppling och anslutning av apparater samt funktionsprovning.
  Elr  -
 • Enklare verkstadsarbete, till exempel mjuklödning, skruvförband och popnitning.
  Elr  -
 • Ritningsläsning inom verkstadstekniken.
  Elr  -
 • Pressverktyg för olika kontakttyper som används inom yrkesområdet.
  Elr  -
 • Fästteknik, materialkunskap och mekanisk mätning.
  Elr  -
 • Handverktyg som används inom de olika yrkesområdena.
  Elr  -
 • Elsäkerhet för personer och egendom.
  Elr  -
 • Egenkontroll, ergonomi, elsäkert arbete, kvalitetskrav, arbetsmiljö och säkerhet.
  Elr  -
 • Säkerhet i heta arbeten, ställningsbyggande och arbete från stege.
  Elr  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven utför med mycket gott handlag enkelt, men även mer avancerat, elarbete, verkstadsarbete, mekaniskt arbete och sammanfogningsteknik inom området. Eleven gör en genomarbetad planering av arbetet utifrån de ritningar, scheman, standarder och föreskrifter som är relevanta för uppgiften. Inför arbetet väljer eleven efter samråd med handledare verktyg, instrument, material och övrig utrustning avsedd för uppgiften samt använder den med mycket gott handlag och på ett miljömässigt sätt.
  Elr  A
 • Eleven utför med gott handlag enkelt elarbete, verkstadsarbete, mekaniskt arbete och sammanfogningsteknik inom området. Eleven gör en genomarbetad planering av arbetet utifrån de ritningar, scheman, standarder och föreskrifter som är relevanta för uppgiften. Inför arbetet väljer eleven efter samråd med handledare verktyg, instrument, material och övrig utrustning avsedd för uppgiften samt använder den med gott handlag och på ett miljömässigt sätt.
  Elr  C
 • Eleven utför med visst handlag enkelt elarbete, verkstadsarbete, mekaniskt arbete och sammanfogningsteknik inom området. Eleven gör en enkel planering av arbetet utifrån de ritningar, scheman, standarder och föreskrifter som är relevanta för uppgiften. Inför arbetet väljer eleven i samråd med handledare verktyg, instrument, material och övrig utrustning avsedd för uppgiften samt använder den med visst handlag och på ett miljömässigt sätt.
  Elr  E
 • Eleven utför arbetet på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra samt med hänsyn till arbetsmiljö, ergonomi och estetik. Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete.
  Elr  A
 • Eleven utför arbetet på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra samt med hänsyn till arbetsmiljö, ergonomi och estetik. Eleven gör en noggrann dokumentation av sitt arbete.
  Elr  C
 • Eleven utför arbetet på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra samt med hänsyn till arbetsmiljö, ergonomi och estetik. Eleven gör en enkel dokumentation av sitt arbete.
  Elr  E
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Elr  A
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Elr  C
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Elr  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: