Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ett hållbart liv- jag, vi och alla andra

Skapad 2020-08-18 13:21 i Näsbygårdens förskola Kristianstad
Förskola
Näsbygårdens gemensamma tema för läsåret 20/21 är Ett hållbart liv- jag, vi och alla andra. Vi kommer arbeta utifrån boken "Snäll- en bok om att vara snäll" av Alison Green

Innehåll

Mål:

Övergripande prioriterat mål:

● På sin väg mot goda världsmedborgare ska våra barn ges förutsättningar att
reflektera, samtala och kommunicera på olika sätt, vilket gör det möjligt för
dem att förstå sig själva och varandra.

Normer och värden:

Konkretisering:
Vi vill se att barnen får förståelse och ger uttryck för alla människors lika värde
genom självrespekt, respekt för andra och respekt för hela vår värld.

Omsorg, utveckling och lärande:

Konkretisering:
Vi vill se att barnen får en ökad medvetenhet för skapandet som
kommunikationsmedel kring ett innehåll. Att de vågar beskriva vad de vet, vad de
tror sig veta, vad de varit med om och hur de tänker på olika sätt.

Barns delaktighet och inflytande:

Konkretisering:
Vi vill se att barnen vågar sätta ord på sina tankar samt att de kan och vill lyssna och
reflektera kring andras åsikter.

Förskola och hem:

Konkretisering:
Vi vill skapa möjlighet för vårdnadshavarna att visa intresse för barnens utbildning och utveckling.

Övergång och samverkan:

Konkretisering:
Genomföra uppskolningssamtal samt inskolningssamtal.

 

Hur:

Genom att använda oss av följande lärandestationer; språka, naturrummet, musikverkstad, skapanderum, hälsa och rörelse, lilla teatern och experimentum.

Med variation i undervisningen ska barnen få erfara de olika målen på flera olika sätt.

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • i samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet, utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande, och
  Lpfö 18
 • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: