Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott & Hälsa ÅK3 HT20

Skapad 2020-08-18 13:21 i Almekärrsskolan Lerum
Grundskola 3 Idrott och hälsa
Förra terminen fokuserade vi på rörelseglädje. I år kommer rörelseglädjen naturligtvis fortfarande vara i fokus. Vi kommer även fokusera på fler kunskapsmål än tidigare.

Innehåll

Syfte med undervisningen
Syftet med undervisningen inom denna planering är att eleverna allsidigt ska få möjlighet att utveckla sina förmågor gentemot det centrala innehållet inom ämnet Idrott och hälsa.

Mål med undervisningen
Ett mål med undervisningen är att eleverna även denna termin ska erbjudas variation i undervisningen. Eleverna ska få pröva många olika aktiviteter under denna terminen likt den förra. Ett annat mål är att samtliga elever ska uppnå godtagbara kunskaper i ämnet Idrott & Hälsa.

Eleverna arbetade förra terminen gentemot flera olika kunskapsmål. Denna terminen kommer ett extra fokus att ligga på de kunskapsmål som inte behandlades i särskilt stor utsträckning förra terminen. Dessa kunskapsmål är:

- Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.

- Allemansrättens grunder.

- Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

- Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

Vi kommer såklart även fokusera på resterande kunskapsmål utöver detta.

 

Bedömning
Bedömningen sker främst genom observation under lektionerna, men också genom samtal och diskussion med eleverna. Anteckningar av elevernas kunskaper kommer stundtals att föras och tillfälligt bevaras. Det är enbart elevernas kunskap som ligger till grund för bedömning. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: