Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning och läsförståelse

Skapad 2020-08-18 13:32 i Lingenässkolan Kristianstad
Grundskola 5 Svenska som andraspråk
Vi tränar vidare på läsning och läsförståelse.

Innehåll

Arbetssätt:

 • läsa olika slags texter
 • lyssna på radiodrama för barn, till exempel "Som trolleri", där vi tränar läsförståelse med hjälp av lässtrategier
 • titta på filmer från Disney för att träna på läsförståelse och lässtrategier
 • lyssna på högläsning av olika texter (till exempel skönlitterära texter och faktatexter)
 • ha läsläxa där vi tränar läsning och läsförståelse
 • läsa bänkbok
 • skriva bokrecensioner

 

Litet tema om Disney:

 • Vi kommer lära oss vem Walt Disney var
 • Vi kommer titta på filmer (både kortare och längre) från Disney
 • Vi tränar på lässtrategierna spågumman, detektiven, cowboyen, reportern och konstnären
 • Kahoot, quizlet

 

 

Jag bedömer:

 • ditt muntliga deltagande (lässtrategier och läsförståelse)
 • ditt skriftliga arbete (lässtrategier, läsförståelse och bokrecension)
 • när du läser högt

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Uttal, satsmelodi och sambandet mellan betoning och betydelse.
  SvA  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  SvA  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  SvA  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 6

Matriser

SvA
Läsning och läsförståelse

Rubrik 1

Ej godtagbara kunskaper
Du behöver träna mer.
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Läsa med flyt
Att läsa med flyt och pausa vid skiljetecken.
Jag ljudar eller stakar mig fram.
Jag läser med flyt och pausar vid skiljetecken.
Jag läser med [mycket] bra flyt och pausar vid skiljetecken.
Läsförståelse: svåra ord
Rätta till ord som blir fel.
Jag förstår sällan när jag läser fel.
Jag förstår oftast när jag läser fel och rättar då till det.
Jag förstår oftast [alltid] när jag läser fel och rättar då till det.
Läsförståelse
Jag behöver träna mer på att använda lässtrategier för att förstå det jag läser.
Jag kan använda lässtrategier som gör att jag förstår nästan allt jag läser.
Jag kan använda lässtrategier på ett [mycket] bra sätt som gör att jag förstår det jag läser.
Läsförståelse: sammanfatta
Jag behöver träna mer på att sammanfatta olika texters innehåll i tidsordning.
Jag kan göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll i tidsordning.
Jag kan göra [väl]utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll i tidsordning.
Budskap
Förstå budskap i olika texter.
Jag behöver träna mer på att förstå budskap i olika texter.
Jag kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett enkelt sätt. Jag gör det med hjälp av vad jag själv varit med om.
Jag kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett [väl]utvecklat sätt. Jag gör det med hjälp av vad jag själv varit med om.
Upplevelse
Kunna berätta vad jag tycker om en text, samt min upplevelse av den.
Jag behöver träna mer på att beskriva vad jag tyckte och tänkte när jag läste.
Jag kan beskriva på ett enkelt sätt vad jag tyckte och tänkte när jag läste.
Jag kan beskriva på ett [väl]utvecklat sätt vad jag tyckte och tänkte när jag läste.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: