Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på matematik 1b

Skapad 2020-08-18 13:42 i Västra Berga skola Helsingborg
Planering utifrån boken "Koll på matematik 1B".
Grundskola 1 Matematik
Vi arbetar vidare i Koll på matematik 1b

Innehåll

 

 

3. Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • visa antalsuppfattning 0-20
 • skriva talen 0-20
 • Räkna tiogrupper och hela tiotal 0-100
 • visa begreppen: symmetri, tiotal och ental, jämna och udda tal, 
 • Kunna uppskatta, jämföra och mäta längd i centimeter.
 • Kunna ordningstalen 1-10
 • kunna halvtimmar på klockan.
 • använda strategierna rita och pröva i problemlösning.

 

4. Undervisning:

För att nå målen kommer vi att arbeta med:

 • matematikboken: Koll på matematik 1B
 • praktiska övningar
 • samtal om begreppen både i mindre grupp.
 • synliggöra och tydliggöra matematiken med hjälp av bilder och filmer.
 • matematikövningar på ipaden

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Koll på matematik 1b

Är osäker på
Är ganska säker på
Är säker på
Visa antalsuppfattning 0-20
Kunna skriva talen 0-20
Kunna räkna tiogrupper och hela tiotal 0-100
Förstå begreppen: symmetri, tiotal och ental, jämna och udda tal,
Kunna uppskatta, jämföra och mäta längd i centimeter.
Kunna ordningstalen 1-10
Kunna halvtimmar på klockan.
Kunna använda strategierna rita och pröva i problemlösning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: